Vilket samhälle vill vi ha?

"Om vi behandlar alla som inte är svenskar som mindre värda, vad blir då nästa steg?"
Jenny Fors ledare
Jenny Fors är chefredaktör för tidningen Omtanke. Foto: Josephine Fantenberg

LEDARE: Jimmy Åkessons utspel om att kunna stänga och riva moskéer är skrämmande. Det är sådana uttalanden som skapar motsättningar och hat. Att heja på koranbränningar är ännu ett exempel.

Vi har religionsfrihet i Sverige. Dessutom är moskéer och religiösa samfund viktiga forum för att sprida kunskap. Vi har redan problem med desinformation om socialtjänsten. Där pågår ett viktigt arbete att nå ut till socioekonomiskt utsatta grupper genom bland annat imamer. Att skapa söndring där samhället försöker arbeta stöttande och uppbyggande är ett mycket olämpligt sätt att fiska missnöjesröster eller vad nu syftet är med dessa uttalanden.

Tidöavtalet har redan skrämt upp alla som arbetar inom social omsorg genom förslaget om anmälningsplikt, som många väljer att kalla angiverilagen. Genom den kan alla offentligt anställda bli skyldiga att ange personer som vistas illegalt i Sverige.

Idag har alla människor som finns i vårt land rätt till sjukvård, skolgång och socialt stöd. Om vi börjar att behandla alla som inte är svenskar som mindre värda, vad blir då nästa steg?

Frustrationen kan ge upphov till våld

Det är inte etnicitet som är hotet, det är segregation och fattigdom. Socioekonomiskt utsatta grupperingar har låg utbildningsnivå, lågavlönade yrken och sämre språkkunskaper vilket leder till låg inkomst och låg levnadsstandard. Med sämre uppväxtvillkor minskar förtroendet för det svenska samhället och frustrationen kan ge upphov till våld.

Jag lyssnade på Daniel Diaz från Hassela Solidaritet på Socionomdagarna. Han menade att det är vi som har skapat det här samhället och är skyldiga till den ökning av unga kriminella som vi ser idag.

Vi behöver mer solidaritet i samhället, inte hårdare tag och höjda straff. Det skickar signaler att våld ska lösas med högre grad av våld. Vid varje utspel som politikerna gör som upplevs som hotfullt har vi sett en ökning av bilbränder och sprängningar.

Vad som ger effekt enligt forskningen

Enligt forskning är det inte hot om straff eller hårdare straff som ger effekt utan risken att åka fast. Vi behöver fler uppklarade brott, fler poliser och åklagare, mer resurser till brottsbekämpning och rättsväsende.

Danske kriminologen David Sausdal talade också på Socionomdagarna om hur man arbetar i Danmark för att hålla nere gängbrottsligheten. Mycket är dyrt och har liten effekt, men det är många saker vi kan lära av Danmark. Det är dock svårt att jämföra de båda länderna.

Danmark har också bra förebyggande insatser och man har arbetat mycket med att göra de utsatta områdena säkrare och minska segregationen. Hade vi tagit hand om den stora flyktingvågen 2015-2016 på ett bättre sätt så hade vi inte sett de problem vi har idag.

Problemet med politiken är att man riktar in sig på kortsiktiga lösningar som är populära bland väljarna. Vart har det medmänskliga tagit vägen? Det undrar jag stilla så här i juletid.

Related posts