Utvecklar AI-tjänst för personer med funktionsnedsättning

För många personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att förstå texter och ansöka om stöd.
Håkan Hallengren
Håkan Hallengren, ordförande i nämnden för funktionsstöd, är stolt över att förvaltningen är med och driver utvecklingen framåt inom AI.

För många personer med funktionsnedsättning kan det vara ett oöverstigligt hinder att förstå texter och ansöka om stöd på kommuner och myndigheters webbsidor. Men nu utvecklar tre kommuner en AI-lösning som kan förändra allt.

I hård konkurrens har förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg fått sin ansökan om en ny AI-tjänst beviljad av statens innovationsmyndighet Vinnova. Ansökan handlar om att ta fram ett AI-baserat kommunikationsstöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning I projektet deltar även Skellefteå kommun, Jönköpings kommun och statens forskningsinstitut RISE.

– Det är jätteroligt att experterna i Vinnovas bedömningspanel tycker att projektet har potential att skapa nytta för personer med funktionsnedsättning. Jag ser också mycket positivt på att förvaltningen är med och driver utvecklingen framåt inom AI, säger Håkan Hallengren, ordförande i nämnden för funktionsstöd, Göteborgs Stad.

Idén kommer från en medarbetare

Idén kommer från en kommunikatör på förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg, Johan Twedberg.

– Vi har sett att många personer med funktionsnedsättning har svårt att ta till sig information på webben och söka stöd via e-tjänster. Jag fick då en idé om en AI-lösning som gör om och individanpassar informationen efter varje besökares egen förmåga, säger Johan Twedberg.

Skellefteå kommun hade liknande tankar och tillsammans med RISE och Jönköpings kommun formades idén om att utveckla en AI-tjänst som anpassar och presenterar webbinformationen på utvalda webbsidor utifrån varje individs olika behov och förmåga att kunna ta till sig information.

Projektet kommer att använda styrkorna med generativ AI, bland annat genom att transformera text till bild eller text till tal. Tjänsten är webbaserad och kan till exempel användas enskilt eller tillsammans med närstående, medarbetare inom LSS eller i skolor.

Related posts