”Viktigare än någonsin att prata om civilsamhället”

Med Civilsamhällesarenan vill Fremia sätta civilsamhället på kartan under Almedalsveckan.
Civilsamhällesarenan
Civilsamhällesarenan arrangeras i år för tredje gången under Almedalsveckan. Bilden är från invigningen 2023. Foto: Fremia

Med Civilsamhällesarenan vill Fremia sätta civilsamhället på kartan under Almedalsveckan. Syftet är att fördjupa samarbetet mellan civilsamhället, myndigheter och beslutsfattare.

Det är de stora samhällsfrågorna som står i fokus under årets Civilsamhällesarena. Civilsamhället har varit ovanligt mycket i det politiska rampljuset under en tid. Det avspeglar sig under årets Almedalsvecka.

– Almedalen är en demokratiarena där civilsamhället självklart ska ha en stark röst. Våra organisationer bidrar till demokrati, välfärd och innovation. På Civilsamhällesarenan skapar vi utrymme för civilsamhället att, tillsammans med politiker och andra aktörer, diskutera de avgörande frågorna och vrida och vända på lösningar. I ljuset av den senaste tidens förändringar i civilsamhällespolitiken är de här diskussionerna viktigare än någonsin, säger Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor på Fremia.

Civilsamhällesarenan innehåller 19 programpunkter med seminarier, debatter och samtal. Här behandlas ämnen som civilsamhällets roll i det brottsförebyggande arbetet, hur vi får till en arbetsmarknad för alla, hur vi engagerar de unga männen, civilsamhällets roll i AI-utvecklingen, ensamhet bland äldre och finansiering av civilsamhället.

Några av de medverkande är civilsamhällesminister Jakob Forssmed, ärkebiskop Martin ModéusLena Nyberg, generaldirektör MUCF, Jakob Granit, generalsekreterare Sida, Tove Elvelid, Arbetsförmedlingen, Christer Nylander, folkbildningsutredare, Cecilia Engström, riksdagsledamot (KD), Anna Lasses, riksdagsledamot (C), och Lawen Redar, riksdagsledamot (S). Fler riksdagsledamöter, lokalpolitiker, myndighetsföreträdare och andra beslutsfattare medverkar också i programmet.

Civilsamhällesarenan är ett samarbete mellan Civos, Concord, Forum, Fremia, Funktionsrätt Sverige, Giva Sverige, Ideell Arena, LSU, MUCF, NOD, Studieförbunden i samverkan, Svenska kyrkan och Volontärbyrån. Förhoppningen är att initiativet ska leda till ett starkare civilsamhälle med fler samarbeten och sektorsövergripande initiativ mellan organisationer, myndigheter och beslutsfattare – och därmed till ett starkare och bättre samhälle.

Civilsamhällesarenan i Almedalen, 26–27 juni, Hörsalen, Donnerska huset, Donners plats 1, Visby. Alla programpunkter livestreamas. Välkomna på plats eller online.

Läs hela programmet här: www.civilsamhallesarenan.se

Related posts