Fryshuset startar ny verksamhet för unga i kriminalitet

Genom en kontakttelefon, mobila team och coachning vill Fryshuset få unga i riskzon att lämna kriminaliteten.
Fryshusets vd Johan Oljeqvist
Fryshusets vd Johan Oljeqvist berättar om den nya verksamheten. Foto: Niklas Ehlén

Genom nystartade verksamheten ”180 grader” ska Fryshuset nå unga under 20 år i och omkring kriminella och destruktiva miljöer. Idag är de flesta avhopparverksamheter riktade till vuxna. Genom en kontakttelefon, mobila team och coachning vill Fryshuset få unga i riskzon att lämna kriminaliteten.

I november 2023 presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten ”Barn och unga i kriminella nätverk – En studie av inträde, brott, villkor och utträde”. Den visar att barn i 12–15-årsåldern rekryteras till kriminella nätverk av andra unga och att rekryteringen kan gå snabbt, ibland på bara en dag.

– Situationen har snabbt blivit sämre och antalet barn och unga som riskerar att rekryteras av kriminella gäng ökar. Vi har identifierat ett växande akut behov av en snabbfotad verksamhet som kan vara på plats, fånga upp och finnas närvarande för barn och unga i riskzon, säger Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset.

Fryshuset har många verksamheter som fungerar främjande och förebyggande mot destruktivitet och kriminalitet. Sedan september 2023 stöttar även coacher från Fryshuset barn och unga som sitter häktade. Det arbetet utvecklas nu genom den nya verksamheten med namnet ”180 grader, där telefonstöd, mobila team i Stockholmsområdet och coacher ska hjälpa unga i eller omkring kriminella miljöer att i stället hitta konstruktiva sammanhang.

– Fryshuset har under flera år blivit kontaktade av barn, anhöriga och yrkesverksamma som behöver hjälp. Nu har vi en verksamhet på plats med rätt resurser för att bidra till att minska barns deltagande i gäng och att förhindra rekrytering och återfall i dessa miljöer, säger Johan Oljeqvist.

Avhopparverksamhet för unga har saknats

Idag är majoriteten av Sveriges insatser inom avhopp från kriminella gäng riktad till en vuxen målgrupp. Insatser inom avhopp riktat till barn och unga har saknats. Fryshusets nya verksamhet ska både stötta unga att hoppa av det kriminella livet och hjälpa unga i riskzon att hitta andra vägar.

– För att få barn och unga att lämna gängkriminalitet behövs ett arbetssätt där vi ökar skyddsfaktorerna och motståndskraften för det enskilda barnet genom individuellt anpassade insatser. Positiva sammanhang är ett vaccin mot destruktiva krafter, säger Johan Oljeqvist.

180 grader ska även ge verktyg och stöd till de personer som finns runt omkring barnet; exempelvis anhöriga, vänner och yrkesverksamma.


Fakta: 180 grader – Fryshusets verksamhet för unga i och omkring kriminella miljöer består av tre delar:

  • Kontakttelefon för barn och unga under 20 år som befinner sig eller riskerar att hamna i gängkriminalitet. Kontakttelefonen erbjuder även stöd för anhöriga och yrkesverksamma. Den är öppen alla dagar kl. 15-22 och nås på 08–827 180. Alla som ringer in är anonyma.
  • Mobila team som möter barn, ungdomar och unga vuxna i deras egna miljöer, i Stockholmsområdet. Samverkar även med polis, skolor, socialtjänst, elevhälsa och fritidsgårdar.
  • Coachning på SiS- och HVB-hem som stöttar unga på institution och tar fram planer för utslussning och eftervård tillsammans med SiS/HVB och socialtjänst.

Mer om 180 grader

Related posts