Nu presenteras den nya socialtjänstlagen

Socialtjänsten ska ställa om till ett tidigt, förebyggande arbetssätt.
Socialtjänstlagen
Den nya socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. Foto: Getty Images

Den nya socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. Socialtjänsten ska ställa om till ett tidigt, förebyggande arbetssätt, något som ställer stora krav på kommunerna.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall presenterade den 2 juli regeringens förslag om en ny socialtjänstlag. Med sig hade hon SKR:s ordförande Anders Henriksson, Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande Heike Erkers, fackförbundet Visions förbundsordförande Veronica Magnusson och Föreningen Sveriges socialchefers ordförande Monica Persson.

– De står inte bara bredvid mig idag utan har varit med under hela processens gång. Jag har även träffat en mängd socialtjänster runt om i landet. Arbetet med den nya socialtjänstlagen har varit ett stort och omfattande lagarbete. Våra socialsekreterare förtjänar bättre förutsättningar och bättre verktyg, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Förebyggande och kunskapsbaserad

Jämfört med den 40 år gamla socialtjänstlagen så ska den nya lagstiftningen handla om en förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst och vila på fem pelare:

– Socialtjänsten ska arbeta förebyggande, den ska vara lättillgänglig, insatser ska planeras och dessa insatser ska vara kunskapsbaserade. Dessutom ger vi kommunerna möjlighet att erbjuda insatser utan individuell behovsprövning.

Anders Henriksson, SKRs ordförande:

– För att kunna ge rätt insatser till rätt tid så behöver socialtjänsten bättre förutsättningar och som är anpassade till hur samhället ser ut idag. Med den här nya lagen så kommer trösklarna till socialtjänsten att sänkas. Det kommer att bli lättare att nå barn, unga och vårdnadshavare och andra vuxna med tidiga och förebyggande insatser. Det kommer att göra det möjligt att sätta in enklare insatser utan att först behöva göra långa utredningar, säger han och fortsätter:

– Vi kommer att få en mer jämställd och kunskapsbaserad socialtjänst där vi kommer att utgå från forskning och jobba med de insatser som vi vet fungerar. På det sättet kommer också fler att kunna få rätt stöd tidigare. Från SKRs sida så tycker vi det här är väldigt positivt och ett efterlängtat besked.

Fyra övergripande mål som är nya

Nya övergripande mål:

  • Socialtjänsten ska främja människors jämställda levnadsvillkor
  • Socialtjänsten ska inriktas på att enskilda får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
  • Socialtjänsten ska arbeta förebyggande
  • Socialtjänsten ska vara lättillgänglig.

– De nya målen gör det tydligt att det är angeläget med ett nytt arbetssätt i kommunerna. Kommunerna ska planera sina insatser och då särskilt väga in behovet av tidiga och förebyggande insatser, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Barns rättigheter ska stärkas

Hon berättar också att barns rättigheter stärks i den nya socialtjänstlagen.

– Man ska utgå från barnets bästa och barnet har rätt till information och det ska säkerställas att barnet ska förstå den informationen. Alldeles för länge så har vi antingen inte informerat barnet över huvud taget eller så har vi talat över deras huvuden.

Lagrådsremissen kommer att offentliggöras den 4 juli när regeringen tar beslut om lagen som föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. Kommunerna kommer att få ett stöd för detta arbete om totalt 8 miljarder kronor fram till och med 2028.

Related posts