Olämplig och outbildad personal ett hot mot trygg och kvalitativ vård

"En önskning från mig är att utbildningskraven klubbas igenom snarast"
Fredrik Griberg, verksamhetschef, Incola AB.
Fredrik Griberg, verksamhetschef, har skrivit debattartikeln.

DEBATT: Nu har det åter igen kommit uppgifter om övergrepp från personal på intuitioner som ska ge barn och ungdomar en kvalitativ vård i en trygg och säker miljö.

SiS generaldirektör får stå till svars efter nya uppgifter – omtanke.today

Detta är som de flesta vet ingen nyhet, utan det har återkommande sedan många år kommit uppgifter om att olika sorters övergrepp mot barn och ungdomar från personal på både SiS och HVB-hem.

Detta sker alltså på de ställen som samhället skickar barn och ungdomar till för att de i en trygg och säker miljö ska få hjälp med de svårigheter de har. Man kan inte säga annat än att det är ett kapitalt misslyckande av den svenska samhällsvården.

Problemen är som sagt inte nya utan har uppmärksammats under lång tid, ändå har man från beslutsfattare i Sverige inte agerat fort och resolut nog för att komma till rätta med problemen. Utvecklingen i samhället de senaste 10 åren som inneburit att vi har bland Europas värsta gängkriminalitet och en skenande psykisk ohälsa bland ungdomar, gör att man från beslutsfattarnas håll borde snabbat på för ökade krav på den personal som ska försöka hjälpa våra barn och ungdomar.

Bör ha utbildning som krav

Som det är nu så står till exempel följande gällande HVB-verksamhet i Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2016:55 står att ”personal bör ha minst 2-årig eftergymnasial utbildning.” Detta är alltså rekommendationer och inte krav som måste följas.

Nu har man i en utredning kommit fram till att man nog behöver ha det som ett krav med utbildning för personal. Det är ju jättebra, det är bara det att då ska det ta sin lilla tid att bereda och besluta om detta. För att sedan ha en omställningstid på ett antal år. I slutändan innebär detta att det kommer dröja 3-5 år till innan vi har krav på att personal som jobbar på HVB-hem är utbildade.

Självklart är inte utbildning allt, utan individen som ska jobba med ungdomar måste vara lämpad för det. Men för mig är det självklart att för att samhället ska kunna hjälpa den nya våg av ungdomar som behöver hjälp av samhällets vård, så måste också all personal som ska hjälpa dessa ungdomar ha utbildning för att kunna ge ungdomarna rätt och kvalitativ hjälp.

Hur ska ungdomen ha tillit till vuxna

Att barn och ungdomar kommer till institutioner för att få hjälp, och där inse att de inte får den behandling som de behöver, och i värsta fall utsättas för olika sorters övergrepp av personal, kan få katastrofala konsekvenser för ungdomen. Hur ska en ungdom som tror att den ska få hjälp av vuxna, kunna ha tillit till vuxna om de även sviks av de vuxna som har som arbete att hjälpa dem?

Eftersom ökningen av barn och ungdomar som behöver finnas i samhällets vård har ökat lavinartat de senaste 10 åren, samt att problemen många gånger är mycket svårare än tidigare, är det väl ändå rimligt att samhället behöver öka takten gällande att öka kraven på dem som ska hjälpa alla dessa ungdomar?

En önskning från mig är att utbildningskraven klubbas igenom snarast och att övergångstiden blir på max 2 år.

Om vi inte ser till att få bort olämplig personal från institutioner snarast samt ser till att det finns utbildad personal som kan möta de behov hos barn och unga som behöver samhällets vård så kommer inte samhället kunna ge en kvalitativ vård och behandling i en trygg och säker miljö. Då finns risken att fler barn och ungdomar kommer må sämre efter att samhället satte dem i vård, än innan de placerades!

Fredrik Griberg, verksamhetschef för HVB-hem, beteendevetare, 12-stegsterapeut, KBT-terapeut

Related posts