Samverkan är lösningen

"Om våldsspiralen ska brytas så behöver man agera i tid, inte när grovt våld redan har skett."
Jenny Fors är chefredaktör för tidningen Omtanke. Foto: Josephine Fantenberg
Jenny Fors är chefredaktör för tidningen Omtanke. Foto: Josephine Fantenberg

GÄSTKRÖNIKA: Vi behöver markera att våld inte tolereras. Våld i nära relationer sker inte på öppen gata. Det sker i det tysta mellan hemmets fyra väggar. Hemmet, som ska vara den tryggaste platsen.

Nyligen fick det dödliga våldet mot kvinnor ökad uppmärksamhet efter den senaste tidens rapportering om dödade kvinnor. Men dödligt våld i nära relationer ligger ungefär konstant varje år i Sverige. I snitt 14 döda kvinnor och 2 döda män.

Vi vet att våld i nära relationer börjar som kontroll, för att sedan eskalera till grövre psykiskt och fysiskt våld. För att skydda den våldsutsatta behöver samhället starkt och med gemensamma krafter markera att det här beteendet måste få ett slut.

Mer fokus på våldsutövaren

Nu har vi bättre lagstöd till samverkan och ett tydligare uppdrag att kommunen ska arbeta förebyggande och sätta mer fokus på våldsutövaren. Det här har man i Malmö utarbetat till det brottsförebyggande projektet Trygg relation – fri från våld.

Polisen, Socialtjänsten och Kriminalvården agerar med gemensam kraft genom att kartlägga våldsutövarna och göra riktade hembesök där man erbjuder hjälp att förändra våldsamt beteende. Framtida våldshandlingar kommer annars få konsekvenser och dessa intensifieras för varje gång.

Jag tror stenhårt på den här metoden och hoppas att man i varje polisregion kommer att sprida modellen vidare. Liknande samverkan sker redan på många håll i landet. Som Ulrika Lindh på Malmö stad säger så finns redan verktygen, det är bara det att man inte har haft rutiner för samverkan och informationsdelning tidigare.

Om våldsspiralen ska brytas så behöver man agera i tid, inte när grovt våld redan har skett. Samtidigt ger regleringen av skyddat boende en stark signal om kvalitetssäkerhet och stärkt barnperspektiv så att skydds- och stödbehovet tas på större allvar.

Dagen för Skyddat Boende x 2

Det här är frågor som behöver lyftas och diskuteras mer. Därför känns det bra att SSIL nu arrangerar Dagen för Skyddat Boende både i Stockholm den 29 maj och i Göteborg den 16 oktober.

Jag var på SSIL utbildningsdag i Sundsvall den 14 mars där Charlotta Donohue belyste hedersvåldet och Helena Bingham talade om narcissism. Advokat Nina Tiberg förmedlade vikten av barnsamtal och socialtjänstens utredning i vårdnadsprocessen.

Det spelar ju ingen roll hur duktiga vi är att skydda utsatta om inte våldsutövaren kan bli dömd för brottet och kanske viktigaste av allt, att inte en våldsutövare får vårdnad om barnen.

En typ av våldsutövare är nämligen extra duktig på att manipulera sin omgivning och det är den som har en narcissistisk eller psykopatisk personlighetsstörning. De är också minst benägna att ändra sitt beteende.

Hoppas vi ses på nästa utbildningsdag! Genom kunskapsspridning och kunskapsdelning kan vi kroka arm och hitta nya, mer effektiva arbetssätt.

Related posts