”Det är avgörande att det är rätt personer som arbetar på SiS”

Barnombudsman Juno Blom har nu haft ett möte med SiS generaldirektör.
Juno Blom
Juno Blom, barnombudsman, berättar om mötet med SiS generaldirektör.

Barnombudsman Juno Blom har nu haft ett möte med SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. Detta efter att det under maj kommit in nya uppgifter om våld på flera statliga ungdomshem.
– Det krävs att ledningen tar detta på allvar och att de genomför kraftfulla åtgärder för att stoppa våldet, säger Juni Blom, Barnombudsmannen.

Under mötet med SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark i mitten på juni framförde barnombudsman Juno Blom att det är oacceptabelt att barn som kommuner bedömer har stort vårdbehov och placeras i tvångsvård, utsätts för allvarliga övergrepp och våld av personal.

– Det handlar om personal som saknar förmåga att möta barn med stora behov. Personalens uppgift är att vårda, skydda och hjälpa barnen, säger Juno Blom.

Vad kan ni göra för att SiS sätter stopp för våldet?

– Vi kommer att ha ett uppföljande möte med SiS ledning efter sommaren. Barnombudsmannen genomför också samtal med barn på placerade på SiS, ett arbete som har pågått sedan våren och fortsätter framåt. Och vi fortsätter att ha nära kontakt med Barnrättsbyrån. Barn hör av sig till deras barnombud och berättar om våld och kränkningar de har utsatts för på SiS. Det arbete som Barnrättsbyråns oberoende barnombud gör för stötta och hjälpa dessa barn är ovärderligt. Det är tydligt att det behövs fler barnombud, säger Juno Blom och fortsätter.     

– Jag vill också betona, det är avgörande att det är rätt personer som arbetar på de särskilda ungdomshemmen, personal som respekterar och har förmåga att möta barn utifrån deras unika behov och förutsättningar.

Barnen på SiS ska veta att jag ser dem

Juno Blom, barnombudsman

Strax innan mötet fick Tidningen Omtanke en kommentar från SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark:

– Det som beskrivs i anmälan är allvarligt. Att barn och unga är trygga och säkra hos oss är min främsta prioritering. Jag kommer i dialog med ungdomsvårdsdirektören säkerställa att ärendena följs upp och att vi verkligen går till botten med vad som hänt.

Avslutningsvis säger Juno Blom:

– Alla barn har rätt till skydd mot våld. Barnen på SiS ska veta att jag ser dem. Och att jag gör allt som står i min makt för att stoppa våldet på de särskilda ungdomshemmen!

Read also

SiS generaldirektör får stå till svars efter nya uppgifter

Related posts