Beroende

Starkt stigma kring alkoholberoende

Gunny Åkesson är grundare och vd på Bryta Punkt Nu.

Det ligger mycket skuld och skam i att ha alkoholproblem. Få pratar om det med utomstående och man drar sig för att söka hjälp, vilket gör att problemen förvärras.

Det ligger mycket skuld och skam i att ha alkoholproblem. Få pratar om det med utomstående och man drar sig för att söka hjälp, vilket gör att problemen förvärras.

Gunny Åkesson, grundare och vd på Bryta Punkt Nu, är auktoriserad socionom, legitimerad Hälso- & sjukvårdskurator och KBT-terapeut. Gunny arbetar inom beroendevården och har träffat många patienter med beroenden genom åren.

– Jag hör många patienter inom beroendevården säga att de tänker på en alkoholist som den som ”sitter på bänken”. Eller att de inte passar in i beroendevården eftersom ”jag är ju egentligen inte som dom”. För mig är det ett kvitto på hur otroligt starkt stigmat är inrotat i oss. Det är synd eftersom det hindrar många att få hjälp i rätt tid.

Väldigt få pratar öppet om sina alkoholproblem. Och eftersom få pratar om det får de heller inte alltid hjälp.

– Vi pratar med familj och vänner om det mesta. Vi lyfter våra bekymmer, luftar våra tankar, hittar idéer och hjälps åt med stöd och lösningar. Men när det kommer till alkoholproblem är många tysta. Det gör också att de aldrig får viktigt stöd, igenkänning eller bekräftelse på att det finns fler i samma situation. Och bristen på det förstärker stigmat och känslan av att vara ensam med sina problem.

De flesta med alkoholproblem vill göra något åt det, men de vet inte alltid vart de ska vända sig. Många har inte heller råd till en privat terapeut.

– Att boka tid på vårdcentralen känns skamligt och också väldigt definitivt. Att behöva besöka vårdcentralen innebär ett kvitto på att man är sjuk och det medför en känsla av obehag. Dessutom är det ofta långa väntetider för att få komma till en terapeut den vägen.

Anonym hjälp i app

Tidig hjälp ger bättre förutsättningar för långsiktig nykterhet. I Bryta Punkt Nu´s app erbjuds användaren ett forum att känna sig trygg i och där användaren är helt anonym.

Programmet bygger på återfallsprevention som är den hjälp patienter ofta erbjuds inom vården och som Socialstyrelsen rekommenderar vid olika beroendetillstånd.

– Min förhoppning är att fler kommer söka hjälp i ett tidigt skede och undvika flera år av grubblande över när det är dags att ta tag i det. Med Bryta Punkt Nu’s app tillgängliggörs adekvat hjälp, utan remisser eller vårdköer. Och det är precis detta jag vill göra, hjälpa ännu fler genom att bryta i ett tidigt stadium.

– Det kändes viktigt för mig att kunna hjälpa användarna hela vägen, därför har vi en anonym frågefunktion. Genom den kan användaren skriva till en behandlare och få extra hjälp, avrundar Gunny.