Kommuner sviker barn i missbruksmiljö

Majoriteten av Sveriges kommuner erbjuder stöd till barn i familjer med missbruksproblem, men bara cirka en procent av de utsatta barnen har nåtts av stödet. Det visar en ny rapport från barnorganisationen Junis.
Mona Örjes

Majoriteten av Sveriges kommuner erbjuder stöd till barn i familjer med missbruksproblem, men bara cirka en procent av de utsatta barnen har nåtts av stödet. Det visar en ny rapport från barnorganisationen Junis.

Majoriteten av Sveriges kommuner erbjuder stöd till barn i familjer med missbruksproblem, men bara cirka en procent av de utsatta barnen har nåtts av stödet. Det visar en ny rapport från barnorganisationen Junis.

15 procent av alla barn i Sverige, cirka 320 000 barn, påverkas negativt av en förälders drickande. I en enkätundersökning från barnorganisationen Junis har kommunerna fått svara på hur många barn som deltagit i någon typ av stödverksamhet under 2022. Tillsammans har de nått 3 665 barn i familjer med missbruksproblem, vilket motsvarar 1,15 procent.

– Det är orimligt att så få barn får det stöd de har rätt till, säger Mona Örjes, förbundsordförande i Junis. Man kan inte på riktigt säga att man erbjuder stöd om man inte hittar vägar att nå ut till de berörda barnen. Får till exempel vuxna som har kontakt med socialtjänsten utifrån sitt missbruk ens frågan om de har barn?!

Stöd är viktigt för dessa barn

Barn till föräldrar med missbruksproblematik löper ökad risk för psykisk ohälsa, försummelse och våld i hemmet. Även sämre skolresultat är betydligt vanligare hos dessa barn. Konsekvenserna kan mildras eller till och med undvikas om barnet får delta i stödverksamhet.

– Det är så otroligt många barn som far illa, och det är en skam att de flesta av dem inte får hjälp! Breda satsningar och samarbete mellan till exempel skola, socialtjänst, vård och ideell sektor behövs för att upptäcka och nå fler barn. Alla som möter barn behöver veta vad de ska titta efter, säger Mona Örjes.

Junis lyfter i kommunrapporten flera inspirerande exempel på verksamheter som lyckats särskilt bra med att ge plats för barnen och lyssna på deras behov. Bland annat om missbruks- och beroendevården i Kronoberg som även möter barnen till de vuxna som är i behandling, Barnahus i Örebro där flera myndigheter samverkar för att ge brottsutsatta barn så trygga förutsättningar som möjligt att berätta vad de varit med om, kommunpoliserna i Ulricehamns viktiga förebyggande arbete och metoden BarnSäkert som syftar till att tidigt upptäcka olika typer av problem i familjen så att stödinsatser kan sättas in.

Politiker måste ta sitt ansvar   

På frågan om vilka åtgärder som krävs för att förbättra stödet till barn i missbruksmiljö svarar kommunerna att det behövs politiska prioriteringar och ökade ekonomiska resurser – men också ökad informationsspridning och ökat internt samarbete. 

– Ansvariga politiker på alla nivåer måste nu fråga sig: Vad kan jag göra för att säkerställa att offentliga verksamheter har de förutsättningar som krävs för att kunna upptäcka och stötta utsatta barn i tid? avslutar Mona Örjes.

Junis rapport, som i år heter Plats för barnen lanseras både digitalt samt på ett seminarium i Riksdagen och finns att hämta på www.junis.se/rapport.

Related posts