Samtal om spelberoende i Almedalen

Spelfriheten och Kindred höll ett rundabordssamtal i Almedalen. Deltog gjorde alltifrån spelbolag och idrottsrörelsen till politiker och behandlingsföretag. 
Det var Spelfriheten tillsammans med Kindred som arrangerade eventet i Almedalen.

Spelfriheten och Kindred höll ett rundabordssamtal i Almedalen. Deltog gjorde alltifrån spelbolag och idrottsrörelsen till politiker och behandlingsföretag. 

Spelfriheten och Kindred höll ett rundabordssamtal i Almedalen. Deltog gjorde spelbolag, mediabolag, idrottsrörelsen, betaloperatörer, politiker, hjälporganisationer och behandlingsföretag. 

Deltagarna delades in i två grupper med olika huvudteman. Där diskuterades bland annat:

1. Spel om pengar och idrott

Forskning visar att idrotten kan vara en riskmiljö för personer med spelproblematik. Därför finns ett behov av att öka medvetenheten problemspelande och motverka att den uppstår i riskmiljöer.

Frågeställningar: Vilka preventiva insatser skulle kunna användas? Hur tidigt kan man börja jobba mot spelproblematik inom idrott? Vilka krav kan vi ställa på organiserad idrott generellt? Vilka krav kan vi ställa på professionell idrott? Finns det andra riskmiljöer som kräver samverkan?

2. Marknadsföring av spel

Spelreklam anses av många vara aggressiv och överväldigande. Den kan även utgöra en trigger för spelberoende som dessutom har svårt att undvika att exponeras för den.

Frågeställningar: Går det att utforma spelreklam för att undvika triggers? Hur kan spelreklam se ut? Hur mycket hänsyn ska tas till spelreklamens utformning det offentliga rummet? Vilka reformer/regler bör ändras? Hur fungerar nya regler kring marknadsföring?

–  Bra idéer kom upp och något vi kommer kunna jobba vidare med framgent. Återigen blev det så tydligt att vi behöver samverka för att kunna göra skillnad berättar Adam Kirstein Reuterswärd, marknad och klientkoordinator på Spelfriheten.

Related posts