Beroende

De har skrivit ny bok om beroende i praktiken

Beroende
Lotta Borg Skoglund, Carina Bång, Ingrid Kristoffersson-Rosin, Lotta Bratt Becker, har skrivit boken "Beroende i praktiken". Foto: Appendix fotografi

Hur utvecklar sig ett bruk till att bli skadligt och övergå i sjukdom? Hur är det att vara närstående till en person med beroendeproblematik? Och hur motiverar man någon till förändring?

Trots att de flesta av oss på ett eller annat sätt har personlig erfarenhet av beroendesjukdom så finns ett förödande stigma. Rädslan för att bli dömd eller negativt särbehandlad är en av de vanligaste orsakerna till att en person inte söker hjälp. Därför är bemötande så viktigt.

I boken ”Beroende i praktiken” kombineras forskning med berättelser från personer som har en egen erfarenhet av beroende. Författarna ger konkreta redskap för förhållningssätt och bemötande.

Du får kunskap om:

• hur beroende uppstår och hjärnan påverkas – beroendets biologi och kemi
• hur personlighet, förmågor och omgivningen påverkas av beroende
• kroppslig och psykiatrisk samsjuklighet
• samverkan mellan olika samhällsinsatser och professioner
• förändringsprocessen från skadligt till kontrollerat bruk eller nykterhet
• hur anhöriga påverkas och hur de kan stöttas
• samtalsledarens roll och motiverande samtal
• utrednings- och utvärderingsinstrument
• evidensbaserade insatser för stöd och behandling
• att hantera upprepade återfall

Om författarna

Lotta Borg Skoglund är docent vid Uppsala universitet, överläkare i psykiatri, och grundare av SMART Psykiatri och Letterlife. Tidigare har hon arbetat vid Maria Ungdom i Stockholm. Hon är ofta anlitad som expert och debattör i tv och media och är författare till flera uppskattade böcker om adhd.
Carina Bång är beteendevetare, anhörigterapeut, certifierad CRAFT-terapeut, handledare samt utbildare inom CRAFT och motiverande samtal (MI), med stor erfarenhet av att motivera personer med beroendeproblem till förändring och behandling. Hon besvarar regelbundet läsarfrågor om beroende på DN Insidan och är författare till uppskattade böcker för anhöriga.
Ingrid Kristoffersson-Rosin är socionom med utbildning inom MI, KBT och PDT, verksam som case manager vid socialförvaltningen i Stockholms stad. Hon har mångårig erfarenhet som bland annat socialsekreterare, familjebehandlare, projektledare och kurator inom socialt arbete.
Lotta Bratt Becker är socionom med en masterexamen inom socialt arbete. Hon har varit chef och medarbetare inom socialtjänsten, bland annat i projekt för att få samhällsaktörer inom socialt arbete och vård att samarbeta kring individer med komplexa behov.

Sagt om bo​ken

”Texten är ytterst överskådlig och belyser utomordentligt väl komplexiteten i beroendeproblematik och vikten av att ha ett helhetsperspektiv, då beroendet inte kan ses som en isolerad företeelse. Boken kommer att vara ett omistligt stöd för yrkesverksamma som möter människor med beroendeproblematik och social utsatthet. Helhetsbetyg: 5/5.”
Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 23, 2023