Beroende

Convictus startar projektet ”Mobila kvinnofriden”

Mobila kvinnofriden är en mobil samtalsmottagning.

Convictus förstärker sitt stöd till våldsutsatta kvinnor i särskild sårbarhet och startat projektet ”Mobila kvinnofriden”, som är en uppsökande stödverksamhet.

Convictus förstärker sitt stöd till våldsutsatta kvinnor i särskild sårbarhet och startat projektet ”Mobila kvinnofriden”, som är en uppsökande stödverksamhet.

Convictus har i flera decennier arbetat för att hjälpa utsatta människor, som inte omfattas av samhällets normala skyddsnät på grund av hemlöshet och beroendeproblematik, för att motverka socialt utanförskap och bidra till en förbättrad hälsa för denna grupp av människor. Genom riktad verksamhet och flexibla insatser stöttar Convictus de gäster som besöker oss till ett bättre liv.

Tydligt är att kvinnor som lever under dessa omständigheter är särskilt utsatta, då de hamnar i olika situationer och relationer där våldet har ett starkt fäste.

Mobila kvinnofriden är en mobil samtalsmottagning och ett okonventionellt stöd till personer som riskerar att falla utanför ramarna för de insatser myndigheter och andra samhällsaktörer erhåller.

Projektet genomförs under hösten och vintern 2020. Därefter utvärderas utfallet och kan bli en permanent del av Convictus verksamhet. 

”Det är av yttersta vikt att vi aktivt driver dessa frågor tillsammans med de kvinnor det berör, så att vi tillsammans hittar lösningar som kan hjälpa dem att förändra och förbättra sin livssituation.”, säger Susanne Halsius, projektledare på Convictus.

Projektet har möjliggjorts genom medel från Socialstyrelsen för att Convictus ska kunna förstärka sitt stöd till våldsutsatta kvinnor i särskild sårbarhet under pandemin. Projektet genomförs i samarbete med Equals Qvinnoqraft.

Jasmine Monmorgsdotter från Equals QvinnoQraft är mycket nöjd:

”Många kvinnor ur den här målgruppen söker upp oss i yttersta nöd för att få stöd. Genom att det här projektet är uppsökande kan vi nå kvinnor som inte hittar till oss för egen maskin. Projektet ger dessutom unika möjligheter för de kvinnor som är så ansatta av sina trauman, att de inte vågar eller kan röra sig ute, att få tillgång till samtalsstöd, antingen i bussen eller genom att vi hämtar upp dem till en lokal.”

Maria Dahlstedt, verksamhetschef på Convictus, förtydligar Convictus intresse i frågan:

”Vi har alltid arbetat med dessa frågor och detta är ett försök att möta de behov vi upplever och bevittnar i gruppen våldsutsatta kvinnor i extra sårbar ställning. Projektet gör att vi med flexibilitet och på individens villkor kan möta dessa kvinnor och bidra till en tryggare livssituation på ett sätt som säkrar kvinnans integritet.”