Reportage

Hästarna lär oss att leva i nuet

hästar
På Ängstorp finns extra stora hagar för hästarna så att de kan ströva fritt i sin naturliga miljö. Foto: Privat

Hästar har ett naturligt lugnt tillstånd som gör att vi människor mår bra. Vi kan lära oss mycket av att observera hur hästar beter sig. Hur de reglerar sina känslor, är medvetna om sin omgivning, sätter gränser och uttrycker känslor. Genom hästunderstödda insatser kan man med hästens hjälp ge stöd till personer med fysiska, psykiska och psykosociala utmaningar.

Ängstorp är en hästgård en bit utanför Eskilstuna omgiven av vacker natur och skog. Här finns stora hästhagar där hästen får leva så fritt och naturligt som möjligt.

– Hästar är flockdjur, så de trivs bäst tillsammans i sin naturliga miljö. Där de kan ströva fritt tillsammans med andra hästar mår de som bäst. De är kraftfulla stora djur men med en känslighet och tillit till människan som gör att en femåring kan leda dem. Är du bara en god ledare och tar hand om dem så har de fullt förtroende till oss. De är också naturligt nyfikna och sociala, vilket gör att de trivs i samspelet med oss människor, säger Claudia Muraszombathi, som driver Ängstorp Hästterapi.

Claudia har haft intresse för hästar så länge hon kan minnas. Hon började rida regelbundet som åttaåring. Sedan fick hon egen häst när hon var 14 år. Under en period blev det lite mindre ridning. Hon åkte på en jordenruntresa med en tjejkompis som 23-åring och flyttade sedan till Australien där hon blev kvar ända till 2008 då hon flyttade tillbaka hem.

– Då tog jag upp ridningen igen och var under en period medryttare till en häst. När jag träffade min nuvarande man 2013 hade han tre hästar. Han höll på med westernridning och arbetade utifrån Natural Horsemanship, naturlig hästhållning. Det är en filosofi som bygger på kommunikation och där relationen med hästen och frivillighet är viktigast.

Har arbetat i många år inom socialt arbete

Både Claudia och hennes man Göran har arbetat många år inom socialt arbete. I Australien arbetade hon med våld i nära relationer och Göran har arbetat med missbruk, hemlöshet och social utsatthet.

De gifte sig 2014 och flyttade till en större gård 2016.

– Jag tror att det var i någon artikel som jag först läste om hästunderstödda insatser och blev väldigt intresserad. Min man gillade också idén och det passade perfekt för vår stora gård där vi har plats för både övernattande gäster och flera hästar. På några år växte vår flock till sju hästar, varav flera var omplaceringshästar.

Claudia började ta reda på mer och såg att Strömsholm hade en tilläggsutbildning i hästunderstödda insatser.

– Jag sökte dit 2018 och 2019 men kom inte in. Det var ett jättetryck på utbildningen. Jag började söka utomlands och hittade The Equine Psychotherapy Institute i Australien som lät mycket intressant. Jag sökte till intensivkursen februari 2020 och kom med. Den inleddes med tre veckor på plats och jag lyckades ta mig hem precis när pandemin bröt ut. Sedan fortsatte utbildningen upp till ett år på distans med hemuppgifter, handledning och tentor.

I slutet av 2020 var hon certifierad och klar. Hon startade upp verksamheten Ängstorp Hästterapi med hemsida och började ta emot deltagare på helger och lov. Claudia arbetar heltid som kurator på en skola i Eskilstuna och tänker att det får ta den tid det tar att bygga upp verksamheten.

– Drömmen är att inom några år kunna arbeta deltid på skolan, kanske tre dagar i veckan och få mer tid hemma med min verksamhet. Målgruppen är både enskilda individer och grupper, barn, tonåringar och vuxna. Man kanske önskar utveckla sina sociala förmågor, behöver lära sig hantera utmaningar i livet, jobba på relation och kommunikation eller annat beteende som man önskar förändra.

Skulle gärna vilja samarbeta med HVB

Just nu så är det vårdnadshavare och intresserade vuxna som själva tar kontakt efter att ha hittat till hemsidan eller på sociala medier. Men Claudia skulle också gärna vilja samarbeta med HVB, behandlingshem, LSS-boenden eller andra aktörer som vill kunna erbjuda hästterapi.

– Jag har tidigare haft samarbete med ett behandlingshem för unga vuxna med psykisk ohälsa under cirka ett års tid där vi kunde erbjuda personen time-out hos oss, eget boende i en av våra stugor samt hästterapi. Jag fick en förfrågan för två år sedan om jag kunde komma till ett HVB och bedriva hästunderstödda insatser/terapi med deras hästar. Jag tackade nej och förklarade att det är relationen till hästarna som är a och o, att jag behöver känna hästarna väl och tvärtom. Det är inte jag som är terapeuten, det är hästen och tilliten mellan oss är mycket viktig.

Under träffarna brukar Claudia först höra med deltagaren vad denne önskar jobba med, vad man har för svårigheter man önskar förändra. Man kan till exempel jobba med kommunikation, självkänsla/självförtroende, gränssättning och stresshantering.

– Det kan också vara att man inte har någon tydlig önskan själv, utan kanske känner sig nedstämd eller utarbetad. Hästarna har av naturen helt fantastiska egenskaper. De är otroligt inkännande och känner av direkt hur man mår. De är flyktdjur och har det i sig för att kunna uppfatta sin omgivning. För deras överlevnad behöver de leva i här och nu, hela tiden. Det är något vi kan lära oss då vi ofta lever i dåtid eller i framtiden. Jag brukar säga att de redan vet hur jag mår så fort jag har öppnat ytterdörren. Man kan aldrig dölja något för en häst, de vet. Det sägs att de kan höra en människas hjärtslag på fem meters avstånd.

Claudia Muraszombathi är utbildad vid The Equine Psychotherapy Institute i Australien.

Hästar är även fenomenala på att spegla oss människor.

– Det blir så tydligt hur snabbt de fångar upp våra känslor. Vi är inte lika medvetna om hur våra tankar och känslor påverkar oss. Där är hästarna fantastiska läromästare. En känsla varar i cirka 90 sekunder om den inte fylls på av fler tankar. Vi människor fastnar lätt i en känsla genom våra tankar vilket gör att man eldar på känslan ytterligare. Vi stänger ofta in våra känslor och går sedan och bär på saker. Vi går igenom i huvudet hur han gjorde så eller hon sa så och låter det mala och mala. När man observerar hur hästar agerar vid till exempel ilska så smalnar ögonen, de drar öronen bakåt, vänder om och sparkar eller hugger. Snart efter det har de släppt känslan och kan stå och äta tillsammans hur lugnt och harmoniskt som helst.

Det är intressant att tänka på vad som händer i kroppen när man inte mår bra. Det är något som Claudia ofta brukar prata om med eleverna på skolan. Ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har extra svårt att förstå sina känslor, omgivningens krav och sociala koder.

– Hästar ställer inga krav. Har du svårt för ögonkontakt så spelar det ingen roll för en häst. Därför är det lättare att umgås med djur. Många kan tycka att det är jobbigt att sitta i ett rum och prata med en terapeut. Då kan det vara bättre att göra en aktivitet utomhus tillsammans med hästarna i en lugn och naturlig miljö.

En häst ställer inga krav, så därför kan det många gånger vara skönare att umgås med dem än människor.

Det finns olika övningar man kan göra beroende på vad deltagaren vill jobba med. Allt från beröring, att rykta och pyssla om hästen till olika ledövningar eller bara observera hästarnas beteenden i hagen.

– De flesta aktiviteterna sker från marken, uppsutten aktivitet på häst sker ibland och då för att det finns behovet att känna hästens rörelser, värme och en känsla av omhändertagande. Till hästen kan deltagaren berätta saker om man vill, saker man inte vill berätta för någon annan just då.

– Önskar man träna på ledarskap skapar jag en aktivitet kring det temat, till exempel en hinderbana på ridbanan som sedan deltagaren leder hästen runt. Om man exempelvis ska öva på att sätta gränser så kan man göra det i en aktivitet tillsammans med hästen. Då kan man behöva visa hästen när den behöver backa ifrån sig eller på annat sätt visa hästen vad som är okej och inte. Detta görs naturligtvis inte med aggressivt beteende eller våld.

The Equine Psychotherapy Institute i Australien har utvecklat Horse Wisdom Program, ett manualbaserat program som innehåller sju olika teman; reglering, medvetenhet, gränssättning, tankar, känslor, goda relationer och hantera utmaningar.

Detta program är upplagd på sju tillfället men går även att få i form av två heldagar under sommaren. Här kan man välja att gå i grupp om max fyra eller ensam.

Hästen deltar av egen fri vilja

Det viktigaste för framgång ur ett terapeutiskt perspektiv är att hästen deltar av fri vilja.

– Jag kanske har tänkt ut en speciell aktivitet och en speciell häst som skulle passa för den, men när vi kommer in i hagen så vill inte den hästen komma fram eller visar med sitt kroppsspråk att den inte är intresserad. Då väntar jag in vem av de andra som vill delta. Det är ganska ofta så att övningen inte blir som man hade tänkt från början, men den brukar alltid bli bättre.

Claudia berättar om ett tillfälle då en ungdom skulle göra en övning med två hästar på ridbanan. Då kom plötsligt en motorcykel in på gården och skrämde hästarna så de började springa runt.

– Jag sa till deltagaren att ställa sig bakom mig om hon ville. Snart lugnade hästarna ned sig, frustade och en av dem lade sig ner och rullade på marken, båda är sätt för dem att släppa på spänningar och återgå till ett lugn. Jag frågade deltagaren om hon hade varit rädd. ”Lite”, blev svaret. Sedan frågade jag om hon trodde att hästarna var medvetna om oss och hon trodde att de hade full koll på vart vi var någonstans. Sedan kunde vi prata om hur det kan vara när olika känslor kommer och går och hur hästar är medvetna om sin omgivning – oss. Att hästarna så snabbt kan bli lugna igen. Man lär sig genom upplevelser och det ger så mycket mer än att bara prata om det.

En av hästarna kom och lade sig bredvid

Hon berättar också om en ung kvinna som kom och inte mådde så bra den dagen. Hon gick efter en kort stund in i ligghallen och lade sig ned i halmen. En av hästarna kommer då och lägger sig bredvid henne, något som Claudia inte upplevt tidigare. Hästar är otroligt intuitiva.

Hon berättar också att hon själv brukar söka tröst hos hästarna och att de då kommer förbi och checkar av, ibland stannar vid hennes sida tyst och stilla och ibland puffar de och söker kroppskontakt. Kontakten med djur gör att man blir lugnare, pulsen går ned och man slappnar av och blir mer medveten om här och nu både i tankar och känslor.

I höstas blev Claudias man svårt sjuk i den fästingburna sjukdomen TBE. Det gick så illa att han blev helt förlamad och behövde andningshjälp av respirator.

– Det är en jättelång resa tillbaka. Han har sakta börjat återfå vissa förmågor, så vi tar en dag i taget just nu. Hästarna ger mig styrka och jag hoppas att de kan hjälpa till i hans tillfrisknande också.

Claudia berättar att hon fick besök från Iveta och Dace som driver en liknande verksamhet i Lettland, de blev beviljade EU-bidrag via Erasmus+ projektet och kom till Ängstorp för att lära sig mer av Claudias verksamhet. Iveta och Dace jobbar mycket med strokepatienter och ser framgångar i deras rehabilitering när de får möjlighet till aktiviteter med hästar, både från marken och på hästryggen.

– Det har visat sig att hästterapi kan förbättra både hjärnans funktioner och den egna kroppsmotoriken.

Just nu lägger hon all ledig tid på att finnas där för sin man och att ta hand om hästarna, men till våren och sommaren hoppas hon kunna komma i gång med verksamheten igen.