Kockutbildning ger unga en andra chans

– Vi vill ge ungdomarna en stekpanna, istället för en pistol, säger Sascha Abdelnabi.
Cristian Alcarruz, Magnus Johansson och Sascha Abdelnabi på Rolfs Kök.
Cristian Alcarruz, Magnus Johansson och Sascha Abdelnabi på Rolfs Kök. Foto: Anne Haavisto

Kock på gång är en lärlingsutbildning, med jobbgaranti, som riktar sig till ungdomar som hamnat i utanförskap. En av initiativtagarna är Sascha Abdelnabi som har jobbat med socialt arbete sedan 1996. Tillsammans med bland andra Cristian Alcarruz, med lång erfarenhet från restaurangbranschen, har de tagit fram en kockutbildning för att ge ungdomar en chans att komma in i arbete, istället för kriminalitet och destruktiva levnadsval.
– Vi vill ge ungdomarna en stekpanna, istället för en pistol, säger Sascha.

Vi träffas på restaurang Rolfs Kök i centrala Stockholm. Det är förmiddag och lunchen förbereds i köket. Socialarbetaren Sascha Abdelnabi och Cristian Alcarruz med ett förflutet som kock är två av dem som startat upp Kock på gång. Även köksmästaren och verksamhetschefen på Rolfs Kök Magnus Johansson är med. Det är i det här köket, bland annat, som ungdomar som hamnat i trubbel av olika anledningar får en ny chans, och utbilda sig inom kockyrket.

Cristian som varit i restaurangbranschen i över tjugo år säger att restaurangyrket var en räddning för honom som var på väg att hamna snett när han var ung. Han säger att tanken om en utbildning för ungdomar funnits där ett tag.

– Jag såg fina möjligheter för ungdomar, som kanske inte kommer in på en restaurangskola, att få chansen att utvecklas i den här miljön. 

Utbildningen, som är helt praktiskt, är på två år och finansieras av insatser från Socialtjänsten. 

Garanterad jobb efter avslutad utbildning

– En ungdom som helt saknar struktur i sin vardag erbjuds här ett sammanhang och jobbgaranti, vilket innebär att du kommer att få ett jobb efter avslutad utbildning, berättar Sascha. 

– Här är det struktur och tempo, men även en fin gemenskap, fyller köksmästaren Magnus i. Man blir bästa polare med dem man jobbar med och det krävs ju ett samarbete från början till slut för för att få det att fungera i köket. Det krävs lite militärisk struktur fast på ett annat sätt. Men det ska ju utöver matlagningen städas och hållas ordning och det finns regler, men det är även väldigt kreativt, säger han.

Förutom att arbeta i köket med matlagning under utbildningen läser man om miljö och hälsa enligt HACCP. Det är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Det kan vara mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska faror. Man gör även studiebesök hos matleverantörer och handlare inom kött, fisk och grönsaker. Under hela utbildningen som kocklärling får man även 40 timmars handledning i veckan på plats.

– Att få den här gedigna utbildningen från scratch är guld värt sedan på arbetsmarknaden, säger Sascha.

Cristian berättar att kursplanen vuxit fram genom att bygga vidare på den klassiska treåriga lärlingsutbildning som en av grundarna (Oscar Fernandez) till Kock på gång själv gått.

– Man har kortat ner från tre till två år och man har tagit bort vissa moment samt lagt till lite för att göra den mer aktuell. I slutet av utbildningen gör man ett gesällprov, ett praktiskt prov som eleven får göra som baseras på det som hen lärt sig under utbildningen, säger han.

Kända kockar kan locka

Sascha berättar att många av de här ungdomarna som de har kontakt med vill ha statussymboler, och kända kockar som är med i projektet, kan förhoppningsvis bli betydelsefulla personer för ungdomen att se upp till. 

– Johan Jureskog, är en av de kända kockarna och restaurangägarna som varit med i satsningen från start. Johan har bland annat varit medlem i det svenska kocklandslaget i åtta år. Han är en fantastisk person och vi är så tacksamma för hans engagemang, säger Sascha. 

Han pratar varmt om ansvaret som vi alla människor i samhället har för barnen. 

– Våra barn är allas barn och de påverkar varandra. Idag kan vem som helt få ett pris på sitt huvud eller hot om att en närstående ska mördas, för en liten summa pengar. För mig är det viktigt att göra allt jag kan för att bryta barns destruktiva livsval och ge dem givande och sunda alternativ och ett sammanhang. Den här utbildningen är ett sätt.  

Magnus, verksamhetschef, är i full gång i köket på Rolfs Kök. Foto: Anne Haavisto

Sascha, Cristian och Magnus engagerar sig helhjärtat för ungdomarna, även utanför restaurangköken. En utmaning är att få dit ungdomarna, säger Sascha.

– Det är ju så klart en utmaning att få ungdomarna att skapa nya mönster, för det behövs ju en omprogrammering i hjärnan till nya rutiner. Om någon har svårt för att vakna på mornarna så ringer vi och väcker dem. Det har även hänt att vi hämtar hit dem. Efter ett tag känner de att de tillhör ett positivt sammanhang, i ett lag som jobbar mot samma mål, förklarar han.

– Förekommer missbruksproblematik finns det även drogavvänjningsprogram att tillgå samt en psykiatriker som är specialiserad inom missbruksvård, säger Cristian som är utbildad inom Haschavvänjningsprogrammet.

Flera har fått jobb på erkända restauranger

Sedan verksamheten startade 2017 har ett tiotal ungdomar gått utbildningen och för flera av dem har det gått riktigt bra och de har idag jobb på erkända restauranger. Ungdomar har gått från en känsla av meningslöshet till mening. KASAM (känsla av sammanhang) har aldrig varit mer påtaglig för de som går utbildningen.

– Vi har utbildat hemmasittare som inte lämnat hemmet på länge och även ungdomar som varit självmordsbenägna. De har fått både en och två chanser och lyckats. Vi kan faktiskt ha räddat liv, menar Sascha och fortsätter:

– Men det finns vissa som det inte fungerat med, som ramlat av på vägen så att säga, i en del fall på grund av ett intensivt missbruk eller för att intresset inte varit tillräckligt starkt. Och de har då fått andra insatser, säger han. 

De är alla tre måna om att lyfta vikten av att ungdomarna känner att de lyckas. Att han eller hon får uppskattning och feedback för det de presterar, för att självförtroendet ska växa.

De växer enormt av det här

– Jag lägger mycket tid på att inspirera och hitta en passande nivå för ungdomen. Ju mer de klarar av på listan där det står vad som dagligen ska göras, desto stoltare blir de. De växer ju enormt av det. Jag önskar själv att jag hade haft möjligheten till en sån här utbildning när jag var 15 år och hamnade i trubbel, säger Cristian.

– Ja, man växer ju av den direktbekräftelse man får när man lagar mat åt någon. “Vad gott det här var, eller vad fint du gjort”. Du får belöningen direkt. Och det passar ju de här ungdomarna, säger Magnus.

Det är socialtjänsten som bedömer om ungdomen beviljas insatsen att få gå Kock på gång-utbildningen. Beslutet utvärderas var tredje månad och fungerar allt så beslutas insatsen för ytterligare tre månader och så vidare, tills man genomgått hela utbildningen.

– Beslutet som tas går under öppenvårdsinsats. Ibland beställer socialtjänsten även en jourhemsplats eller stödboende för ungdomen som ett samarbetande företag hjälper till med. 

För att gå lärlingsutbildningen behövs ett matintresse. Cristian menar att det finns många ingångar till samtal och umgänge, när det gäller mat och smakupplevelser.

– Att äta väcker både upplevelser och minnen som man kan dela med varandra. Det kan vara betydelsefullt för ungdomar som till exempel är traumatiserade och ser allting i grått, tror han.

– Och gemenskapen, det sociala kapitalet, som de kanske inte upplevt hemma, kan vara väldigt värdefullt, tillägger Sascha. 

Jobbar för att göra skillnad

I framtiden hoppas de att fler ungdomar ska vilja gå utbildningen och de jobbar framåt med full kraft för att göra skillnad, och hjälpa så många som möjligt.

– Restaurangerna skriker efter duktiga kockar. Det här kan vara vägen in i ett väldigt bra jobb, både här i Sverige eller utomlands, säger Sascha.  

Jonas Appelgren, 18 år kommer från Ånge. Han har gått lite mer än halva utbildningen och trivs bra. Han säger att han förändrats sen han började.

– Vi är som en stor familj här och vi skrattar och har kul. Jag har blivit vänligare och mer social. Innan mådde jag dåligt och livet var jobbigt. Det var en del alkohol, droger och misär. Jag bråkade med mina föräldrar och det var trubbel i skolan. Jag har fått en andra chans. Jag känner mig tryggare i min vardag och mår bättre överlag.

I framtiden skulle han vilja jobba utomlands.

– Jag har mina blickar på Spanien för kulturens skull. Men jag funderar också på Sydafrika, jag har en del vänner därifrån och maten är spännande.

Han tycker om att experimentera med kött och grönsaker och lagar helst husmanskost.

– Husmanskost, fast på ett finare sätt, som vi gör här, säger han. 

Related posts