Både Självmordslinjen och Äldrelinjen är nedringda

Antalet påringningar till Självmordslinjen har ökat med 20 procent, bara under augusti. Föreningen Mind, som både har Självmordslinjen och Äldrelinjen, menar att man nu börjar se effekterna av corona.
Allt fler har självmordstankar och Självmordslinjen har fått en stor ökning av påringningar efter corona. Foto: Getty Images.

Antalet påringningar till Självmordslinjen har ökat med 20 procent, bara under augusti. Föreningen Mind, som både har Självmordslinjen och Äldrelinjen, menar att man nu börjar se effekterna av corona.

Antalet påringningar till Självmordslinjen har ökat med 20 procent, bara under augusti. Föreningen Mind, som både har Självmordslinjen och Äldrelinjen, menar att man nu börjar se effekterna av corona.

– Vi hade en ökning när corona-panemin var som värst, men nu har vi fått en ännu större ökning, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

Den 10 september var det den globala dagen för självmordsprevention. Varje år dör cirka 800 000 människor i världen av självmord, varav cirka 1 600 i Sverige. Föreningen Mind slår nu larm om att påringningarna till Självmordslinjen har ökat stadigt i efterdyningarna av corona.

– Vi har haft en högt tryck under corona, med över 25 000 kontaktförsök i mars. Sedan ökade påringningarna till samma nivåer under juni för nå över 30 000 i augusti, vilket är anmärkningsvärt, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

Hon tror att vi nu börjar se konsekvenserna av corona.

– Många har haft det extra svårt under pandemin, de kanske har drabbats av arbetslöshet, förlorat en anhörig eller känner en stor osäkerhet inför framtiden. Isolering och ensamhet har tagit hårt på många.

Karin Schulz känner stor oro över ungdomarna som har haft det svårt med distansundervisningen och nu saknar fullständiga betyg. Tillgången på arbeten som ungdomar brukar kunna ta är extremt låg just nu och högskoleproven har blivit inställda, liksom utlandsresor och liknande. Det gör att många unga kan känna en stor uppgivenhet.

Rekordstor ökning av samtal till Äldrelinjen

– Alla människor behöver vissa grundläggande behov tillgodosedda. Vi behöver saker i vårt liv som ger mening. Många äldre som saknar anhöriga har tappat de få stunder till social kontakt som de hade före pandemin. Äldrelinjen har också fått in betydligt fler samtal under pandemin och där har vi sett en rekordstor ökning av påringningar under augusti.

Samtalen har betydelse. Det kan vara till stor hjälp att någon lyssnar.

– Vi brukar lyssna och ställa frågor som synliggör det som kan ge mening i tillvaron och vilka behov och önskningar som kan finnas. Hur personen skulle kunna nå dit. Många äldre har varit rädda för att ens gå ut. Vi har uppmuntrat till utevistelse, det mår alla bra av. Bara man håller avstånd och tänker på säkerheten så kan man träffa andra.

Mind behöver fler volontärer. Det kan också vara en bra idé för de som känner sig ensamma, att engagera sig i olika ideella organisationer. Självmordslinjen kan tyvärr bara ta emot en liten del av alla samtal som kommer in, trots att man har ökat kapaciteten. Av 30 000 påringningar är det bara cirka 5 000 samtal som kan tas emot. Antalet besvarade samtal på Äldrelinjen har varit uppe kring 3 000 under corona och påringningarna har gått upp till över 8 000.

Mind spår att de som är socialt utsatta i samhället nu kommer att bli ännu mer utsatta. Mer resurser måste till, och det är bråttom. Alkohol- och drogmissbruk befaras öka. Och Mind ser också ett ökat behov av att fånga upp barn som far illa och vara uppmärksam på förvärrade hemförhållanden.

Dagen för självmordsprevention den 10 september

– När vuxna mår sämre behövs mer uppmärksamhet på barnen i dessa familjer. Vi skrev en debattartikel i samband med den globala dagen för självmordsprevention den 10 september där vi belyste en mängd ökade insatser som borde till. Det behövs bland annat akuta kompetenshöjande insatser för att fånga upp människor i behov av stöd, samhällets yttersta skyddsnät måste förstärkas, det måste finnas resurser att upptäcka barn och unga som mår dåligt eller far illa. Där har socialsekreterarna en viktig roll. Äldres psykiska välbefinnande bör också prioriteras. Regeringen och ansvariga myndigheter måste ta ledningen för att få ner självmordstalen.

Mind saknar en krismedvetenhet från regeringen, kommuner och regioner när det gäller självmord och psykisk ohälsa. Världshälsoorganisationen rekommenderar att resurser sätts in och mobiliseras för att förbereda samhället och den psykiatriska vården för ett snabbt ökat behov av behandling och stödinsatser.

Antalet självmord i Sverige har legat på samma nivå ända sedan början på 2000-talet och antalet självmord bland unga 15-25 år ökar stadigt år för år. Det märks en oroväckande utveckling av ökade psykiska besvär bland främst barn och ungdomar.

Sverige har framgångsrikt satsat stora resurser för att uppnå nollvisionen för dödsolyckor i trafiken. Mind menar att arbetet för nå nollvisionen för självmord måste ges samma prioritet – inte minst i detta akuta läge.

Related posts