Är porr, prostitution och människohandel en manlig rättighet?

Unizon och Talita tar upp viktiga frågor under temat Rätten till ett liv fritt från våld. 
90 procent av de prostituerade skulle vilja hitta en väg ut om de hade möjlighet till det. Foto: Getty Images.

Unizon och Talita tar upp viktiga frågor under temat Rätten till ett liv fritt från våld. 

Unizon och Talita tar upp viktiga frågor under temat Rätten till ett liv fritt från våld. Båda organisationerna arbetar med konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor. Det är ett ständigt pågående arbete som nu kommit upp i strålkastarljuset.


Det kan tyckas självklart att kvinnor har rätt till sin egen kropp. Men tyvärr är det ingen självklarhet för alla.

– Det var inte alltför länge sedan som våldtäkt inom äktenskapet förbjöds i Sverige, år 1962. I flera länder i världen är det fortfarande tillåtet. Kvinnors rätt att bestämma över sin egen sexualitet, fritt från tvång, är en mänsklig rättighet, säger Peter Söderström på Talita.

Talita är en ideell förening som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål. De jobbar rehabiliterande, förebyggande och uppsökande.

– Traumaterapi, undervisning, framtidsplanering, utslussning och integrering i samhället ingår i behandlingsprogrammet. Kvinnor som söker upp oss behöver ofta få hjälp att bearbeta trauman, att börja känna känslor och hantera känslor av skuld och skam, säger Meghan Donevan på Talita.

Under Mänskliga Rättighetsdagarna den 22-23 november hade Talita gått ihop med Unizon för att tala om porr, prostitution och människohandel.

Unizon samlar över 130 av landets Kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Sedan år 1999 är förbjudet att köpa sex i Sverige. Enligt siffror från 2008 sker 71 procent av svenskars sexköp utomlands. 1 av 13 män i Sverige uppger att de någon gång har köpt sex.

– En vanlig förklaring hos en sexköpare är att han köper sex för att kunna göra vad han vill med kvinnan. Hur kan vi ha en sådan syn på kvinnan? Det är likaställt med dåtidens slavhandel, säger Peter Söderström.

– Personer som befinner sig i prostitution eller pornografi gör det till övervägande del på grund av tvingande omständigheter, som hemlöshet, fattigdom, missbruk, rasism och könsdiskriminering. Många har utsatts för sexuella övergrepp som barn, vilket groomar flickorna för fortsatt exploatering, säger Meghan Donevan.

Enligt forskning bland 846 personer i 9 olika länder skulle 90 procent av personer i olika former av prostitution (inklusive pornografi) vilja lämna sin livsstil men har ingen annan försörjningsmöjlighet.

– Vi vill se ett förbättrat stöd till personer som vill lämna prostitution. Vi vill också förstärka sexköpslagen så att den även omfattar sexköp utomlands. Prostitution och människohandel är alltid styrd av efterfrågan – män som köper sex.

Unizon och Talitavill också tydliggöra att prostitution och porr är tätt sammankopplade.

– Den kommersiella porrindustrin har förändrats de senaste åren. Sexuellt våld är mer regel än undantag i filmerna där kvinnor förnedras och tvingas till sådant som strypsex och gruppvåldtäkter. Sedan är det vanligt att männen vill testa detta på prostituerade efter att ha sett det på film, säger Hanna Nordberg, verksamhetsutvecklare våldsprevention, Unizon.

Det är lätt att avfärda pornografi som fantasi. Men Unizon och Talita menar att det är ju verkliga kvinnor som utsätts för detta under själva filminspelningen, ofta under tvång eller beroendeställning.

Dagens unga blir matade med porr genom annonser och annat som de ser på nätet.

– Det är en rättighet för barn att slippa porr, men de har detta ett par knapptryck bort på sina smartphones. Dagens grova porr lär den här generationen att du ska vara våldsam när du har sex. Det finns våldsamma spel där kvinnor objektifieras och förnedras. Samtidigt visar Södersjukhusets mottagning för våldtagna kvinnor tydliga tecken på våldtäkter med ökad våld, säger Rebecka Andersson, verksamhetsutvecklare våldsprevention, Unizon.

Unizon uppmanar till ett aktivt ställningstagande mot porr, utformning av porrfia miljöer för barn, att ställa in begränsningar på barnens surfplatta och mobil samt att kräva porrkritisk sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

– Vi behöver en kunskapshöjning om hur porren ser ut idag, hur det påverkar våra barn och vilka skador den ger. Fundera över vad du kan göra i ditt yrke och på din arbetsplats, råder Rebecka Andersson.

Reality Check är ett projekt som Talita driver med hjälp av finansiering från Arvsfonden. Syftet är att öka ungdomars kunskap om pornografins skadeverkningar. Peter Söderström på Talita arbetar med projektet.

– Om vi börjar humanisera kvinnan i porren kommer porrindustrin att försvagas. Tänk om det vore din dotter, mamma, syster eller bästa vän, avslutar han.

 

Related posts