Funktionsvariation

Vuxna personer inom LSS och dess personal får vaccin i februari

Christina Heilborn

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn välkomnar beskedet. ”Vi är glada för detta resultat av vårt arbete tillsammans med Svenska Downföreningen och andra”, säger hon.

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn välkomnar beskedet. ”Vi är glada för detta resultat av vårt arbete tillsammans med Svenska Downföreningen och andra”, säger hon.

Vuxna personer med LSS-insatser eller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken enligt ska få vaccin i fas 2, som beräknas bli i februari. Även personal inom LSS och assistans ingår i fas 2.

Vaccineringen av fas 1 inleddes den 27 december och där ingår de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst. I fas 3 kommer övriga riskgrupper, men det är inte klart vilka dessa blir. Det finns vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning som inte har LSS. En del bor hemma hos sina föräldrar.

– Det är därför viktigt att de personerna kommer med senast i fas 3, kommenterar Christina Heilborn. Även anhöriga kan behöva prioriteras.

FUB tycker att det är positivt att alla som har LSS-insatser får vaccin tidigt. Även om de själva inte tillhör en riskgrupp så bor de ofta nära eller har daglig verksamhet tillsammans med andra som är i en riskgrupp, exempelvis har Downs syndrom.