Funktionsvariation

Större risk att barn med funktionsnedsättning utsätts för våld

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn kommenterar slutbetänkandet "En uppväxt fri från våld".

Barn med intellektuell funktionsnedsättning är i särskild beroendeställning gentemot vuxna i sin omgivning. Studier visar att de löper tio gånger större risk att utsättas för sexuella övergrepp.

Barn med intellektuell funktionsnedsättning är i särskild beroendeställning gentemot vuxna i sin omgivning. Studier visar att de löper tio gånger större risk att utsättas för sexuella övergrepp.

Slutbetänkandet från utredningen ”En uppväxt fri från våld” som nyligen överlämnades till Regeringen visar att barn med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld.

– Riksförbundet FUB anser att en del av den stora forskningssatsning som föreslås, bör omfatta öronmärkta medel för forskning om våld mot barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF), säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. I dagsläget behövs mer kunskap om denna grupp.

På grund av sin funktionsnedsättning är det många gånger svårt för barn med intellektuell funktionsnedsättning att uttrycka vad de har varit med om, och de är i särskild beroendeställning gentemot vuxna i sin omgivning. 

– Riksförbundet FUB kommer att aktivt följa upp utredningens förslag för att säkerställa att särskilda verktyg riktade till vår målgrupp tas fram, säger Christina Heilborn.