Humana Assistans får tillbaka indraget tillstånd

Förvaltningsrätten meddelar att de upphäver IVO:s beslut att dra in Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans.
Johanna Rastad

Förvaltningsrätten meddelar att de upphäver IVO:s beslut att dra in Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans.

Förvaltningsrätten meddelar att de upphäver IVO:s beslut att dra in Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans.

Förvaltningsrätten har granskat alla avvikelser som IVO åberopat och kommit fram till att flera av de påtalade bristerna ligger långt tillbaka i tiden, inte är tillräckligt utredda och att det funnits rimliga förklaringar och tolkningar till flera av avvikelserna. Enligt Humana är det inte klarlagt att bolaget och dess företrädare inte längre uppfyller kraven på lämplighet.

– Ett oerhört glädjande beslut och för mig är det ett kvitto på det fantastiska arbete våra medarbetare gör varje dag. Vi har en verksamhet att vara stolta över, säger Johanna Rastad, Humanas vd.

Humana skriver på sin hemsida att domslutet är viktigt för hela LSS-reformen. IVO och Försäkringskassan tolkar lagen på ett sätt som innebär att personer med funktionsnedsättning kan nekas den personliga assistans de har rätt till enligt lag. Man försöker standardisera personlig assistans, vilket inte går, och dessutom strider det mot själva grundtanken bakom LSS-reformen. Det är därför bra med den här typen av domar menar Rastad.

– Tydliga riktlinjer gynnar såväl oss som myndigheter och enskilda.
IVO har nu tre veckor på sig att överklaga beslutet. Om de beviljas prövningstillstånd fortsätter processen i kammarrätten.

Related posts