featured

Viljan Asperger Centrum och Viljan Friskola

Viljan är en helhetslösning för gymnasieungdomar i behov av en trygg och förutsägbar miljö.

Viljan är en helhetslösning för gymnasieungdomar i behov av en trygg och förutsägbar miljö.

Viljan Asperger Centrum är ett LSS-boende för ungdomar mellan 15-21 år och riktar sig särskilt till ungdomar med autismspektrumtillstånd. Våra ledord individanpassning, delaktighet, struktur och förutsägbarhet skapar en trygg och meningsfull vardag för ungdomarna som bor hos oss.

Viljan Friskola är en liten gymnasieskola för ungdomar med autismspektrumtillstånd, psykosocial problematik, NPF-diagnos och/eller erfarenhet av problematisk skolgång/skolfrånvaro.

Viljans skola och Viljans boende är tätt sammankopplade och arbetar nära för att ungdomarna hos oss får rätt förutsättningar för sin skolgång och vardag. Vi på Viljan vet att alla människor är olika och måste bemötas på individuella anpassade sätt utifrån styrkor man har och de utmaningar man möter i livet. Vi lägger stort fokus på att bygga bra relationer med våra boende och våra elever vilket skapar den trygghet som är en förutsättning för att kunna växa och utvecklas.

Viljan Asperger Centrum

Viljans LSS-boende har 5 hus. Husen ligger i vår skolas närområde, vilket gör att det är lätt att ta sig till skolan. Vi har dygnet runt bemanning och ungdomarna bor året runt, vardag, helg och lov. En del av ungdomarna åker dock hem på vissa helger och lov, andra stannar kvar på Viljan.

Tillsammans med var och en av våra ungdomar utformar vi ett individuellt anpassat förhållningssätt, som gör att ungdomen blir bemött på ett sätt som fungerar bra för just hen. Hos oss får ungdomen hjälp med att skapa rutiner, strukturer och planera för en fungerande vardag.

Vi på Viljan erbjuder en meningsfull sysselsättning på dagtid och en givande fritid. Här finns möjlighet att träna på praktiska saker som är bra att kunna, till exempel städning, matlagning, inköp osv och ungdomarna får också bra förutsättningar att utveckla sitt sociala samspel med andra.

De som bor hos oss går i Viljans friskola hel- eller deltid på dagarna. Se nedan för mer information om Viljan Friskola. Tillsammans planerar vi in önskade motionsaktiviteter, restaurang-, bio- eller teaterbesök och andra typer av upplevelser både enskilt och i grupp.

Många som kommer till oss har behov av olika insatser för att må bättre. Vanliga problem kan vara stress, sömnsvårigheter, värk och dålig hälsa. Vi tillsammans kan skapa en stor positiv förändring och Viljan kan erbjuda flera olika insatser inom detta område som t.ex. massage, skapande verksamhet, taktil stimulering samt kost och hälsorådgivning. Vi har även gemensamma kvällar några gånger i veckan i en lägenhet vi har inrett för ungdomarna där de kan träffas och prata, fika och spela spel m.m. Vi uppmuntrar våra ungdomar att träna på det sociala samspelet med ungdomar som bor i de andra husen i Viljans regi.

Viljan Friskola

Viljan Friskola är en liten gymnasieskola för ungdomar som behöver en lugn, trygg och förutsägbar studiemiljö. All vår undervisning sker i små grupper och vi arbetar med hög lärartäthet. Våra ledord är individanpassning, struktur, förutsägbarhet och delaktighet.

Viljan skiljer sig från de flesta andra gymnasieskolor på så sätt att den redan från början utgör en anpassad miljö med utgångspunkt från att alla elever har någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation, främst inom autismspektrumtillstånd

Viljan Friskola har ett nära samarbete med LSS-boendet Viljan Asperger Centrum som beskrivs ovan.

Våra utbildningar

Samhällsvetenskapsprogrammet
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Vi har inriktningen beteendevetenskap som ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv.

Introduktionsprogram
Vi har både Programinriktat val och Individuellt alternativ. Vill du veta mer om detta kan du höra av dig till skolans rektor Susan Engblom.

Ansökan

Att söka utbildning på Viljan Friskola går till på samma sätt som att söka till vilket gymnasium som helst, och det ser lite olika ut från kommun till kommun – det beror helt enkelt på vilket system som används i just er hemkommun.

Plats på Viljan

Viljan är i de allra flesta fall en helhetslösning med både boende och skola. Det innebär att både skolförvaltningen och LSS i hemkommunen behöver involveras i processen. Vi finns i Ramnäs, i Surahammars kommun. Vi ser gärna att både ungdom med familj och LSS-handläggare kommer på studiebesök.

Kontakt
Har du frågor om utbildning kontakta Rektor Susan Engblom: susan.engblom@viljan.se
telefon 0768-99 98 67

Har du frågor om LSS-boendet kontakta någon av verksamhetscheferna:
Ewa Sandberg: ewa.sandberg@viljan.se
Anna Iwarsson: anna.iwarsson@viljan.se
Daniel Lindstrom: daniel.lindstrom@viljan.se

www.viljan.se
www.viljanfriskola.se
Följ oss på Instagram viljan_friskola och viljan_boende