featured

Våga ställa krav

Joakim Ulmefors

TryggtBoendes VD Joakim Ulmefors vill se skarpare reglering inom branschen för avhopparverksamhet och skyddat boende bland annat med krav på tillståndsplikt.

Allt fler söker sig till avhopparprogrammen vilket innebär att skattebetalarna såväl som kommuner och landsting riktar sina blickar mot aktörerna som erbjuder dessa. Det är oss man tittar på. Vi som verkar i branschen av rehabilitering, skydd och säkerhet. And it’s not all good.

Att upphandla placering och behandling utav en avhoppare handlar om många hundratusen för att säkra klientens nya framtid. Och det är väl förståeligt. Det skall till nytt boende, jobb och ett tryggt resursteam kring klienten med allt stöd som försvinner per automatik när man tappar sitt sammanhang i form av familj, släkt och vänner. Men där det finns pengar att tjäna utan bra regelverk finns det risker att även oseriösa aktörer etablerar sig. En av vilka omnämndes i en ny dokumentär där man följde en visselblåsare bakom kulisserna på en av dussintals oseriösa avhopparverksamheter.

Att bedriva en verksamhet vars kvalitet avgörs av vilken kompetens och erfarenhet som leverantören har borde säkerställas av ett yttre regelverk. Att vi inte har fler sätt på vilka att reglera denna bransch är för mig mycket märkligt. Vi på TryggtBoende vill bidra med ett par tankar för framtiden.

Ett starkt första kliv mot en mer reglerad bransch är att göra det tillståndspliktigt att bedriva denna form av verksamhet. Låt oss säkerställa att det finns både rätt kompetens och erfarenhet hos de som bedriver verksamheten och att personalen som möter dessa utsatta individer inte själva är kriminella.

Tillstånd att bedriva verksamhet kan erhållas efter att verksamheten har uppvisat adekvat utbildning och certifiering, fläckfria bakgrundskontroller av samtlig personal och samarbetspartners såväl som verksamhetens ekonomi sett över en fast period bakåt i tiden.

De som får tillstånd för att bedriva denna form av verksamhet blir då valbar i listan över officiellt godkända aktörer, som uppdragsgivare kan välja ifrån vetandes att samtliga redan genomgått omfattande kontroller och möter den standard som förväntas inom branschen.

Tänk själv att du i din första interaktion som inköpare delges ett omfattande utdrag rörande avhopparverksamhetens bakgrund och lämplighet. Nästa gång det är dags att köpa in liknande tjänster från en annan aktör som visar sig saknar samma underlag – skulle du känna dig trygg med att anlita dem? Antagligen inte.

Genom att bistå våra uppdragsgivare med vad vi anser alla aktörer bör ha tillgängligt sätter vi ett prejudikat som våra uppdragsgivare kan komma att förvänta sig av andra i framtiden. Ett strängt regelverk som reglerar vilken kompetens och erfarenhet en aktör ska ha och bibehålla i sin verksamhet bygger kvalitet och även resultat på de insatser som branschen levererar.

Detta i sin tur ökar möjligheten för människor att få rätt hjälp i sin livssituation vilket minskar lidande och ohälsa för de människor som behöver insatserna. Dessutom spar vi in på samhällets resurser.

– Joakim Ulmefors, 31a januari 2023

Om TryggtBoende i Sverige AB
TryggtBoende i Sverige specialiserar sig på livet efter skyddat boende genom att sammanfläta traditionellt socialt arbete med modernt säkerhetstänk. Bolaget erbjuder brett stöd i form av skräddarsydda upplägg efter klienternas unika behov. Tack vare deras approach har ett stort antal klienter idag nya sammanhang med fungerande vardag. De utbildar även socialtjänst och utförare i långsiktigt hållbara placeringar.

www.tryggtboende.nu