featured

Möt oss den 27 april i Stockholm

Tema: De som utmanar – att undvika vårdsammanbrott
SSIL – För vård och omsorg har sedan 2010 anordnat utbildningsdagar för socialtjänsten runt om i landet. Nio tillfällen per år, spridd över vårt avlånga land.

SSIL – För vård och omsorg har sedan 2010 anordnat utbildningsdagar för socialtjänsten runt om i landet. Nio tillfällen per år, spridd över vårt avlånga land. En mötesplats för vårdgivare och vårdköpare.

Tema: De som utmanar – att undvika vårdsammanbrott

7A Odenplan, Stockholm
Utbildningsdagen vänder sig till dig som placerar inom HVB, Familjehem, Skyddat boende och Stödboende och är socialsekreterare, placerare, samordnare eller chef inom kommun och kriminalvård.

Dagens agenda

08.00 Registrering och morgonkaffe inkl. smörgås.

09.00 Allmän information om dagen.
(Inbjudan att skicka in frågor/reflektioner som samlas ihop under panelsamtalet.)

09.15* En målgrupp i förändring
Sabina Björks föreläsning handlar om de som utmanar våra verksamheter, oavsett om de befinner sig på statliga institutioner, HVB-hem, inom psykiatrin eller i LSS-verksamheter. Sabina beskriver en målgrupp i förändring utifrån kön, ålder och behovens komplexitet. Vilka gemensamma nämnare har de “svårplacerade” – de som orsakar kaos i verksamheterna? Hur kan vi finna en väg för att bättre möta behoven från en målgrupp i förändring?

10.15 Förmiddagskaffe och besök hos utställare.
11.00* Bakom fasaden – att förklara det oförklarliga, de gemensamma nämnarna
Agneta Björck ger i sin föreläsning förklaringar och en förståelse för komplexa behov hos kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning och psykiatrisk samsjuklighet. Du får kunskap om hur begåvning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar möten och förutsättningar i vardagen och vi tittar även närmare på trauma, våld och skadligt bruk – hur hör det ihop?

12.15 LUNCH

13.15* Livsviktiga beställningar, ett verktyg för att få stopp på vårdsammanbrott.
I föreläsningen utgår Annelie Karlsson och Jennie Linde från vikten av att göra placeringen och beställningen som helhet mer begriplig, meningsfull och hanterbar för den som placerats. Vad önskar barn och unga av socialtjänsten? Vad innebär en NPF-anpassad verksamhet? Du ges konkreta exempel på att förbereda den unga inför en ny placering och hur man kan anpassa förberedelse, mötesinbjudan och mötets genomförande. Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för delaktighet i möten?

14.15 Eftermiddagskaffe och besök hos utställare.

14.45 Panelsamtal
Sabina, Jennie, Annelie och Agneta samtalar kring konkreta frågeställningar och dilemman som ofta dyker upp vid arbetet med de som utmanar oss mest – en målgrupp i förändring. Under dagen finns möjlighet att löpande skicka in frågor och reflektioner kopplat till föreläsningarna. Det som kommit in tas upp under panelsamtalet.

15.45 Utvärdering av dagen och avslut.

* Med reservation för ändring i talarordningen

Anmäl er här