Psykisk ohälsa

Unga med vapnet inåt!

Trädgårdsvillan Vendelsö öppnade i december 2020. Foto: Krica

Den rådande pandemin har drastiskt försämrat situationen att upptäcka unga med psykisk ohälsa och substansbruksproblematik i tid. Krica har nyligen öppnat ett behandlingshem utanför Stockholm för ungdomar med de här problemen.

Den rådande pandemin har drastiskt försämrat situationen att upptäcka unga med psykisk ohälsa och substansbruksproblematik i tid. Fler riskerar att hamna i riskzonen utan möjlighet att få hjälp. Psykisk ohälsa kan leda till problem med substansbruk, inte minst hos unga, men även omvänt; substansbruk kan leda till psykisk ohälsa. Krica har nyligen öppnat ett behandlingshem utanför Stockholm för ungdomar med de här problemen.

– Vi ser ett ökat substansbruk som blivit allt vanligare hos unga för att dämpa eller självmedicinera mot psykisk ohälsa. Ungdomar som vänder denna typ av skadligt vapen in mot sig själva och i tysthet blir svåra att upptäcka och hjälpa i tid, säger Maria Edlund, vd och leg. psykoterapeut på Krica Behandling & Utbildning.– Behovet har eskalerat för den här målgruppen, fortsätter Maria Edlund. Det är så många unga som är i behov av hjälp och nu under pandemin så far de extra illa. Bristen på jobb, praktik och sysselsättning, men även distansundervisning och isoleringen gör att ångest och depression ökar.

Maria Edlund berättar om att det nu går att se de stora negativa effekterna av pandemin. Det är risk att vissa effekter inte upptäcks förrän det har gått alldeles för långt. Det går också att i allt högre grad se en samsjuklighet, dvs när man har två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt, något som då ger en ökad risk för ett sämre förlopp. Det kan också krävas längre behandlingstider.

Efter dialog med olika aktörer inom vården öppnade Krica, Trädgårdsvillan Vendelsö i december förra året med inriktning på ungdomar med psykisk ohälsa i kombination med substansbruksproblematik. Villan ligger i ett lummigt, naturskönt villaområde i närheten av Vendelsö centrum och bara ett stenkast från Tyresta Nationalpark. Behovet är gigantiskt, det senaste året har det kommit in mängder av förfrågningar.

Det nya boendet har 14 platser och tar emot ungdomar mellan 14 och 18 år. Målsättningen är att behandlingen ska höja ungdomarnas livskvalitet, med hjälp av en fungerande vardag utifrån individuella förutsättningar.

– Det är viktigt med samordning av insatserna. Vi använder oss av en evidensbaserad behandlingsmodell som heter A-CRA (adolescent community reinforcement approach) som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Den innehåller KBT och MI; motiverande samtal. Man talar om vad som motiverar till drogfria aktiviteter och man får lära sig färdigheter för att upprätthålla drogfrihet, som att kunna tacka nej, berättar Hillevi Nyberg, enhetschef, socionom Krica Vendelsö.

– Lika viktigt som att ha en evidensbaserad modell är att behandlingen är individuellt anpassad till varje ungdom där grunden i arbetssättet ska vara en fungerande behandlingsrelation och behandlingsallians bestående av trygghet, tillit och förtroende i relation mellan ungdom och behandlare, säger Maria Edlund.

På Trädgårdsvillan involveras också familjen i behandlingen och har samtal tillsammans med vårdnadshavaren eller annan viktig vuxen. Det handlar mycket om att få till goda kommunikationsstrategier.

– Jag tror väldigt mycket på vår omställning för att kunna ta emot dessa unga som har sådant behov av hjälp. Vi måste stanna upp och se våra ungdomar. Under pandemin så har de ofta varit i fokus när det handlar om att sprida smitta, men det är dags att vi hjälper till att stötta dem som riskerar att drabbas hårdast, säger Maria Edlund.

Hillevi Nyberg tycker att det är viktigt att förstå orsaken till att någon väljer att bruka droger. En förklaring kan vara självmedicinering vid psykisk sjukdom, men det kan också vara att ett skadligt bruk orsakar psykisk sjukdom. Det är inte heller ovanligt att få en temporär psykisk sjukdom som orsakas av en drog.

– Cannabis, som har blivit väldigt vanligt, kan försämra psykisk sjukdom och psykiskt mående, så det är viktigt att veta det, säger Hillevi Nyberg. Jag är genuint orolig för den sociala omsorgen av barn och unga, vi måste jobba mycket mer förebyggande och komma in mycket tidigare.