Nyheter

Kommuner ser inte barn i missbruksmiljö

rapport
I rapporten uppmärksammas att det är enkelt att följa upprepande mönster, såsom missbruksproblematik som återkommer i generation efter generation.

Trots att majoriteten av Sveriges kommuner erbjuder stöd till barn om växer upp i en familj med missbruksproblematik nås bara en bråkdel av de drabbade. Det visar en ny rapport från Barnorganisationen Junis.

Rapporten ”Bryt mönster” är den tjugoförsta av en årlig granskningar av kommunernas stödverksamhet.

– Det är orimligt att så få barn får det stöd de har rätt till, säger Mona Örjes, förbundsordförande i Junis. Man kan inte på riktigt säga att man erbjuder stöd om man inte hittar vägar att nå ut till de berörda barnen. Får till exempel vuxna som har kontakt med socialtjänsten utifrån sitt missbruk ens frågan om de har barn?!

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bedömer att 15 procent av alla barn under 18 år påverkas negativt av en förälders drickande. I de kommuner som svarade på Junis enkät (69 procent) kunde 260 000 barn ha behövt stöd utifrån förälders missbruksproblematik. Trots det är det bara 3 574 barn som nåddes av stödverksamhet 2023, det motsvarar en procent av de som skulle behövt stöd!

– Det är så otroligt många barn som far illa, och det är en skam att de flesta av dem inte får hjälp! Breda satsningar och samarbete mellan till exempel skola, socialtjänst, vård och ideell sektor behövs för att upptäcka och nå fler barn. Alla som möter barn behöver veta vad de ska titta efter, säger Mona Örjes.

Mönster som återkommer generation efter generation

Utöver undersökningen lyfts kreativt och inspirerande arbete med stödverksamhet. Årets kommunrapport har temat Bryt mönster. I rapporten uppmärksammas att det är enkelt att följa upprepande mönster, såsom missbruksproblematik, som återkommer i generation efter generation. I rapporten möter vi människor och verksamheter som brutit mönster på olika sätt. Samverkan för att fler barn ska nås av stöd är också viktigt och i rapporten lyfts flera bra exempel på verksamheter som har lyckats bra med det.

På frågan om vad som krävs för att förbättra stödet till barn i missbruksmiljö svarar många kommuner att det behövs ändrade politiska prioriteringar och ökade ekonomiska resurser.

– Ansvariga politiker på alla nivåer måste nu fråga sig: Vad kan jag göra för att säkerställa att offentliga verksamheter har de förutsättningar som krävs för att kunna upptäcka och stötta utsatta barn i tid? avslutar Mona Örjes.