Behandling

Två enkla prover kan rädda liv

Foto: Getty images

Ny forskning ger primärvården verktyg att upptäcka tjocktarmscancer i tid.

Nu finns ny forskning som visar att två enkla prov för blod i avföring tillsammans med ett blodvärdesprov, kan vara till stor hjälp i avgörandet vilka patienter som ska utredas vidare för tjock- och ändtarmscancer, två av de vanligaste cancerformerna idag, som varje år drabbar över 6000 personer i Sverige. 

Trots att tarmcancer är en så vanlig cancerform är det väldigt ovanligt att man hittar den i primärvården. Vanliga symptom som kan komma av cancer i tjock och ändtarm är buksmärtor, blödning från tarmen och ändrade avföringsvanor.

I primärvården är det svårt att avgöra vilka patienter som behöver utredas vidare med koloskopi av tjocktarmen, en resurskrävande undersökning, och de här enkla proverna kan underlätta avgörandet om vilka som ska utredas vidare.
Cecilia Högberg har i sin forskning visat att en kombination av de här två enkla proverna, immunkemiskt prov för blod i avföring (F-HB) samt blodvärdet (Hb) kan visa att patienten har låg eller hög risk för tjock- eller ändtarmscancer. Exempelvis så visar studierna att ett normalt immunkemiskt (F-Hb) prov tillsammans med ett normal blodvärde (Hb) kan tolkas som mycket liten risk för dessa cancersorter. 
Det här är två prover som man lätt kan hantera i primärvården och till liten kostnad.
Man har också funnit att två tredjedelar av dem som drabbas av tjocktarmscancer först har sökt inom primärvården, det är därför mycket viktigt att de har tillgång till tillförlitliga och lättanvända diagnosmetoder, enligt Cecilia Högberg, som till vardags arbetar som distriktsläkare. 
Sammanfattning och hela avhandlingen finner du här.