Guider

Testa att driva eget på sommarlovet

Tipsa ungdomar om att ta chansen och testa sin hobby som företag under sommarlovet. Foto: Getty Images

Hjälp unga till en aktiv sommar som kan ge framtida avkastning

Arbetar du med ungdomar mellan 15 och 20 år så har du här ett tips. I många kommuner har dessa ungdomar möjlighet att pröva på att driva ett eget företag under sommarlovet. De kan få stöd av en handledare och även startkapital.

I många kommuner anordnas aktiviteter för ungdomar som vill prova på att driva ett eget företag under sommarlovet. Den som deltar i aktiviteten kan få utbildning om företagande och entreprenörskap och stöd av handledare. I vissa fall kan du även få ett startkapital.

Om företaget drivs av en ensam person räknas det i de flesta fall som hobbyverksamhet. Är det flera som driver företaget är det ett enkelt bolag. Anledningen till att det anses vara hobbyverksamhet, och inte näringsverksamhet, är att de här företagen inte uppfyller kravet på vinstsyfte. 

Om omsättning blir hög eller om den unge tänker fortsätta driva ditt företag efter sommaren kan företaget bedömas vara ett riktigt företag och då gäller vanliga regler.

Att tänka på:

  • Företagandet kan medföra att den som driver det ska betala skatt och socialavgifter.
  • Startkapitalet och eventuellt stipendium under avslutningen är skattefria.
  • Denna typ av ”företagande” är i normalfallet en form av hobbyverksamhet.
  • Man ska inte lägga på moms på det som säljs och har inte heller rätt att dra av moms på det som köps.
  • Delägare ska i normalfallet redovisa sitt överskott i sin inkomstdeklaration. Om verksamheten anses som hobby redovisas resultatet på blankett T2 (SKV 2051). Överskott förs över till inkomstdeklarationen. Underskott får rullas vidare och användas mot kommande års överskott under vissa förutsättningar.
  • Delägare behöver i normalfallet inte lämna inkomstdeklaration om överskottet från hobbyverksamheten tillsammans med dennes eventuella löneinkomster är lägre än 18 740 kronor under året. 

Källa: Skatteverket