Guider

Metodstöd ska stärka arbetet mot prostitution och människohandel

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett utbrett problem som alla kommuner behöver arbeta med.

Kompetensen varierar för att upptäcka och hjälpa utsatta för prostitution och människohandel. Därför lanserar nu länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland, tillsammans med Göteborgs Stad, ett metodstöd som ska stärka socialtjänsten.

Kompetensen varierar stort för att tidigt upptäcka och hjälpa utsatta för prostitution och människohandel. Därför lanserar nu länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland, tillsammans med Göteborgs Stad, ett metodstöd som ska stärka socialtjänsten.

– Vi vill säkra att alla kommuner har grundläggande kunskap och får rätt vägledning för att kunna arbeta metodiskt med de här målgrupperna, säger Anders Sandberg, utvecklare inom mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Stödet har tagits fram i nära samarbete med Göteborgs Stad genom Mikamottagningen, som erbjuder stöd och hjälp till utsatta och deras anhöriga.

– Vi får många förfrågningar från hela regionen, både från personer som söker stöd och från yrkesverksamma som känner osäkerhet inför frågan. Genom den här satsningen får vi möjlighet att ta ett samlat grepp för att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap till socialtjänstkollegor, säger Annika Emricsson, samordnare för Mikamottagningen, Göteborgs Stad.

Metodstödet består av ett utbildningspaket med filmade föredrag, där experter ger orientering och fördjupning kring olika aspekter av människohandel, sex mot ersättning och köp av sexuella tjänster. Tanken är att föreläsningarna ska kombineras med diskussioner i den egna organisationen.

– Vår förhoppning är att stödet ska leda till att yrkesverksamma blir mer trygga i att möta målgrupperna och att personer som söker stöd ska kunna få bra hjälp oavsett var man bor, säger Annika Emricsson.

I paketet som nu lanseras ingår också ett erbjudande om att ta fram skräddarsytt stöd, utifrån en kommuns specifika behov. Till exempel kan kommunen få hjälp att utveckla rutiner, ta fram en handlingsplan eller införa nya arbetssätt. 

Metodstödet riktar sig särskilt till medarbetare inom socialtjänst och verksamheter som jobbar med våldsutsatta och våldsutövare. I slutändan ska satsningen bidra till ett bättre stöd för personer med erfarenhet av sex mot ersättning, sexuellt självskadebeteende, människohandel för sexuella ändamål och deras anhöriga samt köpare av sexuella tjänster och personer med tvångsmässigt sexuellt beteende (sexmissbruk) och deras anhöriga.

Metodstödet finns på Länsstyrelsens webbplats