Guider

Nu uppmärksammas våld i ungas relationer

På hemsidan svartsjukaarinteromantiskt.se finns samlad information.

Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” riktar sig till unga och informerar om våld i ungas parrelationer. Här hittar du allt samlat material du behöver.

Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” riktar sig till unga och informerar om våld i ungas parrelationer. Här hittar du allt samlat material du behöver.

Nästan en av fyra tjejer i åldern 16-24 år har någon gång utsatts för våld. För killar är siffran 14 procent, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

– Våld i ungas relationer följer ofta samma mönster som i vuxnas relationer och kan utgöras av sexuella övergrepp av olika slag, psykiskt våld om kontroll och hot, liksom fysiskt våld som knuffar, slag och strypvåld, säger Erika Gyllenswärd, verksamhetsutvecklare brott i nära relation, nationella operativa avdelningen, NOA.

På hemsidan svartsjukaarinteromantiskt.se finns samlad information till unga om vad våld i nära relation egentligen är. Här finns länkar och telefonnummer dit man kan vända sig för stöd, filmer och fakta om olika varningstecken på en destruktiv relation. Även våldsutövare kan få stöd i att förändra sitt beteende.

För dig som arbetar med unga så finns det också stödmaterial om våld i ungas parrelationer. Även affischer, bilder för inlägg på sociala medier och annat material finns att ladda ned, här hittar du det (klicka).

Kampanjen syftar till att förebygga och uppmärksamma våld i ungas parrelationer och vad som är en schysst relation. Det är Jämställdhetsmyndigheten, Polisen, Länsstyrelserna och ungarelationer.se som arrangerar kampanjen och den pågår 1 februari-31 mars.