Migration

Så kan ukrainaflyktingar få stanna i Norrtälje

Staffan Tjörnhammar (M)

Norrtälje kommun tecknar avtal med Migrationsverket och hyr ut bostadsplatser för skyddsbehövande från Ukraina. 

Norrtälje kommun tecknar avtal med Migrationsverket och hyr ut bostadsplatser för skyddsbehövande från Ukraina. I första hand ska bostäderna erbjudas de ukrainaflyktingar som redan finns i kommunen.

– Vi har hela tiden varit tydliga med att vi vill att de ukrainska flyktingarna i Norrtälje ska kunna bo kvar här i kommunen. Därför är det bra att vi fått till den här lösningen efter konstruktiva samtal med Migrationsverket. Många ukrainare har börjat rota sig i kommunen och barnen har börjat i våra skolor. Grunden för att kunna utforma ett lokalt bra mottagande är att personer inte flyttas runt mellan boenden och kommuner, säger Staffan Tjörnhammar (M), tf kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Redan i mitten av mars stod Norrtälje kommun redo att ta emot ukrainska flyktingar och ett hundratal platser fanns förberedda på bland annat Grind serviceboende. Detta efter att Migrationsverket aviserat att det behövdes cirka 6 000 platser för evakueringsboenden i Stockholms län. Norrtälje kommun skulle stå för 125 av dessa. Det stod dock ganska snart klart att Migrationsverket inte omedelbart behövde platserna i Norrtälje och de har därför stått tomma tills nu.

– Vi har jobbat hårt med den här frågan länge nu, så det är väldigt skönt att vi kan komma i mål med detta. I det här läget kommer vi tillsammans med Migrationsverket erbjuda drygt 80 personer ett mer långsiktigt boende, säger Anette Madsen, kommundirektör i Norrtälje kommun.

Genom att Migrationsverket nu hyr 81 bostadsplatser i 20 lägenheter direkt av Norrtälje kommun minskar risken för att personer som idag bor inom kommunen behöver flytta, då det lägenheterna i första hand ska erbjudas de skyddsbehövande ukrainare som redan finns i kommunen. Det blir också en smidigare övergång mellan Migrationsverkets ansvar och kommunens ansvar när den av regeringen aviserade lagstiftning om jämnare fördelning av boende över landets kommuner träder i kraft i sommar.

– Överenskommelsen mellan oss och Norrtälje kommun är resultatet av en god dialog vilket är centralt i arbetet med att få till en jämnare fördelning av boende mellan landets kommuner. Det är också en förutsättning för att mottagandet av personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska bli så bra som möjligt, säger Veronika Lindstrand Kant, regiondirektör på Migrationsverket.

Enligt siffror från Länsstyrelsen befann sig förra veckan 209 ukrainare med skydd enligt massflyktdirektivet i Norrtälje kommun. Norrtälje kommun meddelar att man tillsammans med Migrationsverket kommer att se över det exakta behovet och hur de nu hyrda lägenheterna ska fördelas.