Nyheter

Malmö stad säger också nej till anmälningsplikt för personal

Kommunstyrelsen skriver att anmälningsplikten skulle påverka tilliten och förtroendet för kommunens verksamheter.

Personal i Malmö stad som arbetar inom yrken som kräver särskilt förtroende mellan utförare och mottagare bör undantas från anmälningsplikten. Det skriver kommunstyrelsen i ett brev till regeringen.

Personal i Malmö stad som arbetar inom yrken som kräver särskilt förtroende mellan utförare och mottagare bör undantas från anmälningsplikten. Det skriver kommunstyrelsen i ett brev till regeringen.

Malmö är inte ensamma om att kräva undantag från det förslag i Tidö-avtalet som gör kommuner och myndigheter skyldiga att informera Migrationsverket om de kommer i kontakt med personer som är papperslösa. Flera kommuner har skrivit till regeringen för att undantas från anmälningsplikten.
Kommunstyrelsen i Malmö skriver att anmälningsplikten skulle påverka tilliten och förtroendet för kommunens verksamheter och försvåra för medarbetarna att utföra sitt arbete. Framför allt skulle en anmälningsplikt drabba de svagaste i samhället och leda till att människor som är i behov av stöd drar sig för att uppsöka myndigheter på grund av rädsla och misstro. Det skulle också innebära att det skuggsamhälle som regeringen säger sig vilja bekämpa skulle växa.De som bör undantas från anmälningsplikten är personer som arbetar inom yrken som kräver ett särskilt förtroende mellan människor, som till exempel vårdpersonal, skolpersonal, bibliotekspersonal och personal inom socialtjänsten.

”Ett djupt oetiskt förslag”

– Förslaget om anmälningsplikt är djupt oetiskt. Det drabbar en grupp som redan är utsatt, som riskerar att stå helt utan stöd och vård som kan vara livsavgörande och att tvinga anställda att agera informanter i sin yrkesutövning är helt orimligt. Anmälningsplikten står dessutom i konflikt med FN:s barnkonvention, skollagen, bibliotekslagen och socialtjänstlagen som kommunens medarbetare jobbar efter, vilket skulle försvåra möjligheterna att utföra arbetet på ett sätt som inte går att överblicka, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Införandet av denna sortens anmälningsplikt skulle inte enbart riskera att skada förtroendet för det fantastiska arbetet som våra medarbetare gör i staden. När människor i behov av stöd skyr samhällets insatser skulle det också riskera att skuggsamhället som vi försöker bekämpa växer sig allt större, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– Malmö stads anställda ska inte bli regeringens förlängda främlingsfientliga arm. För mig är det uteslutet att vi skapar ett angiverisamhälle som slår mot de svagaste. Särskilt skulle förslaget drabba redan utsatta barn hårt, och skapa en stor otrygghet. Sverige ska vara ett anständigt land och Malmö en anständig stad, och regeringens politik går här i en helt annan riktning, säger Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunstyrelsen.