featured

Relationer för livet

Detta är en annons av Viljabogruppen.

Alla har rätt att vara stjärnor i sitt eget liv

Vårt uppdrag – en meningsfull vardag
Normalisering och integration utifrån intentioner enligt LSS, är viktiga ord. Men det viktigaste av allt är att vårt uppdrag aldrig blir större än den enskildes behov. Det innebär att ord och beslut omsätts i handling – handlingar som resulterar i konkreta förändringar i vardagen. Dessa är synliga och mätbara i ökad delaktighet, inkludering, självständighet samt sund balans mellan utmaningar och färdigheter för den enskilde.

Vår styrka – vi äger oss själva
Viljabogruppen står för hela processen med visioner, värderingar, fastigheter, verksamheter, personalrekryteringar, kompetenser och utbildningar. Det gör oss starka. Men det bästa av allt är att vi skapar vår framtid tillsammans med våra boende, anhöriga, nätverk och våra uppdragsgivare
– som ger oss förtroendet att gemensamt skapa Viljabogruppens värde. Hos oss är alla starkt lysande stjärnor!

Viljabogruppen erbjuder LSS-boende § 9.9 och vi är ett nischat och kvalitetsstyrt bolag. Vårt huvudmål är att personer med autism ska få bo och leva i ett sammanhang där man kan få vara sig själv samt bli självständigare gentemot sina autistiska funktionsvariationer – detta sker genom normalisering och integration i vårt samhälle. Viljabogruppen verkar utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och pedagogik inom visuell tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Ulf Nordlander-Karlsson, 0701-801810 eller ulf@viljabogruppen.se