Regeringen ger ensamkommande ungdomar en ny möjlighet att stanna

Regeringen offentliggjorde idag på en presskonferens ett förslag som möjliggör för de ensamkommande barn som kom för 24 november 2015 att stanna att få uppehållstillstånd, om de uppfyller vissa krav. 
Foto: Regeringskansliets direktsändning

Regeringen offentliggjorde idag på en presskonferens ett förslag som möjliggör för de ensamkommande barn som kom för 24 november 2015 att stanna att få uppehållstillstånd, om de uppfyller vissa krav. 

Under 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige. På grund av det höga mottagandet blev handläggningstiderna också allt längre. Detta har i sin tur lett till att ett antal ensamkommande barn har hunnit bli myndiga under handläggningstiden. Det i sig har kraftigt minskat deras möjlighet att få uppehållstillstånd beviljat.Regeringen föreslår nu att fler av de ensamkommande som drabbats av de långa handläggningstiderna ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Förändringarna görs inom gymnasiereglerna i den tillfälliga lagen.

De som ges nya möjligheter till uppehållstillstånd är de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som:

  • har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket
  • har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (dvs efter den 20 juli 2016)
  • registrerats som barn vid ankomst
  • studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasial nivå,
  • fortfarande befinner sig i landet, och
  • inte begått brott

Exakt hur många som kommer att omfattas av denna förändring ville ingen av regeringsrepresentanterna svara på, utan bad att få återkomma till det, men enligt utbildningsminister Gustav Fridolin handlar det i första hand om att täppa till ett glapp som innebar att ungdomar som kommit till Sverige som barn och som nu befann sig under utbildning hade varit tvungna att avbryta den och lämna landet i vissa fall. 
Regeringen ställer sig även positiv till att införa någon form av system med så kallat värdigt eget boende för asylsökande och att det som idag kallas EBO bryts upp. Konkret innebär det att som utgångspunkt ska den pågående Mottagandeutredningens förslag rörande asylsökandes rätt att välja eget boende läggas fram för riksdagen om ingen alternativ utformning hittas. Att riva upp utformningen och reformera EBO är en nödvändig åtgärd för att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Boendelösningar vi ser idag där asylsökande lever i extrem trångboddhet, ofta i stark koncentration till vissa kommuner och stadsdelar, måste motverkas.

Regeringens förslag är också att den tillfälliga asyllagen oförändrad ska vara i kraft även det tredje året, det vill säga till juli 2019, med undantag för ovan nämnt om ensamkommande. Detta ska stämmas av med de partier som enades om insatser med anledning av flyktingkrisen.

Föreningen #vistårinteut säger bland annat i ett pressmeddelande ”Vi konstaterar att förslaget är det absolut bästa vi kan få i nuläget och att Miljöpartiet och många socialdemokrater kämpat hårt för att få en överenskommelse. Det är en framgång! Men nätverket #vistårinteut är samtidigt smärtsamt medvetna om att det finns många unga som inte kommer att omfattas.” 

Utbildningsminister Gustav Fridolin, vice statsminister Isabella Lövin, arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson samt migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon menade regeringen skulle ha goda chanser att få igenom detta i riksdagen och meddelade att förhandlingar skulle inledas med Alliansen. 

Related posts