NPF

Ny mötesplats startar i Malmö med inriktning mot NPF

Autism Skåne
Mötesplatsen är öppen två dagar i veckan på Ängelholmsgatan 6 i Malmö.

Nu invigs en ny mötesplats med inriktning mot neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Autism Skånes distriktslokaler i Malmö. Det är genom ett samarbete med Malmö stad som Autism Skåne nu öppnar NPF Mötesplats i Malmö.

– Vi är otroligt glada och stolta över att Malmö stad har gett Autism Skåne förtroendet att utföra detta viktiga arbete för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Malmö stad. Tack vare detta samarbete kommer vi att kunna arbeta för en ökad inkludering, delaktighet och social gemenskap för denna viktiga grupp Malmöbor, säger Navid Ghannad, ordförande för Autism Skåne.

NPF Mötesplats ingår som en del i ett Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Autism Skåne och funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad. Syftet är att bidra till delaktighet och gemenskap för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

– Jag är väldigt glad och tacksam att vi i Autism Skåne får möjligheten att genomföra detta i samarbete med Malmö stad. Det ökar möjligheterna till en social samvaro och inkluderingen för personer med NPF och deras närstående. Jag ser med glädje fram emot vad det här projektet kommer leda till, säger Kent Lorentzon, styrelseledamot i Autism Skåne och representant i Malmö stads funktionshinderråd.

– Det gläder mig att vi tillsammans med civilsamhället kan fortsätta växla upp vårt arbete för att tillgängliggöra fler sociala arenor i vår stad. Genom kommunens samarbete med Autism Skåne skapas en mötesplats för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som stärker möjligheterna till ökad delaktighet för fler Malmöbor, säger Roko Kursar (L), funktionsstödsnämndens ordförande.

I uppdraget ingår också att erbjuda utbildningar och psyko-edukation för personer med NPF samt anhöriga, personal och andra som kommer i kontakt med personer med NPF.

Den 17 februari klockan 13 invigs mötesplatsen på Ängelholmsgatan 6 i Malmö. Den kommer att vara öppen onsdagar klockan 18:00-20:00 och lördagar klockan 13:00-15:00. Personal kommer att finnas på plats. Varje termin hålls ett antal föreläsningar med teman kring NPF, autism, psykisk hälsa och välbefinnande med mera.