SSIL Utbildningsdagar

Tema gängkriminalitet lockade fullt hus

Mehdi Adnan Mossa
Mehdi Adnan Mossa föreläser. Foto: Tilda Thingvall

Den 11 april arrangerade SSIL – För vård och omsorg en utbildningsdag i Malmö. Vi träffade utställare och besökare.

Talare för dagen var Mehdi Adnan Mossa, som fokuserade på förebyggande åtgärder, Torbjörn Forkby gav inblick i forskningen och de lokala poliserna Daniel Mårtensson och Tomas Aggebrandt. De berättade om GVI (Sluta skjut) i Malmö och vikten av tidig upptäckt i arbetet mot gängkriminaliteten.

Tryggt Boende.
Wemind.
Omsorg Skydd Säkerhet.

Utbildningsdagarna är kostnadsfria för dig som placerar i HVB, LSS, Familjehem, Skyddat boende och Stödboende och är socialsekreterare, placerare, samordnare eller chef inom kommun och kriminalvård.

Läs mer här och anmäl dig till nästa tillfälle.