Mottagandeutredningen presenterade sina förslag

Under onsdagen så presenterade Mottagandeutredningen sitt betänkande.

Utredningen tillsattes i november 2015 med uppdraget att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn.

Under onsdagen så presenterade Mottagandeutredningen sitt betänkande.

Utredningen tillsattes i november 2015 med uppdraget att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn.

Bland annat så föreslår man att staten ska inrätta statliga ankomst och avresecenter där asylsökande ska få ett ordnat första möte med Sverige och obligatorisk samhällsinformation.

På DN debatt så riktar regeringens särskilde utredare Martin Olauzon skarp kritik mot det nuvarande systemet och skriver att ”mottagandesystemet måste förändras i grunden”.

Det föreslås bli obligatoriskt att bo på ett ankomstcenter och där ska de asylsökande kunna möta alla de myndigheter och aktörer som de behöver, samt delta i en obligatorisk kartläggning av utbildning och yrkesbakgrund.

Utredningen föreslår också att det ska inrättas så kallade avresecenter för personer som får avslag på sin asylansökan.

”För att upprätthålla en långsiktig migrationspolitik som värnar asylrätten är det helt avgörande att personer som har verkställbara avlägsnandebeslut återvänder direkt. Vi föreslår därför att det ska vara obligatoriskt för dessa personer att bo i statliga avresecenter”, skriver Martin Olauzon på DN Debatt.

Huvudförslagen i mottagandeutredningen

Obligatoriska ankomstcenter för rättssäker och snabb asylprövning.

Obligatorisk samhällsinformation och kartläggning av utbildning och yrkesbakgrund.

Boende och insatser under väntetiden som förbereder för etablering i Sverige eller återvändande till annat land.

Effektiva ersättningar till kommunsektorn.

Obligatoriska avresecenter för dem som har ett verkställbart avlägsnandebeslut.

Social prövning av eget boende (EBO) i vissa kommuner.

Related posts