featured

Lönearbete till personer som lever i utsatthet

Blixtjobb skapar arbetstillfällen åt människor som lever i utsatthet och/eller missbruksproblematik

Detta är en annons från Skyddsvärnet – anno 1910.

Blixtjobb skapar lönearbete till personer som står längst ifrån arbetsmarknaden och erbjuder tjänster såsom städning, renovering, flytt, transporter, dödsbohämtning eller trädgårdsskötsel. Skyddsvärnet – anno 1910 driver verksamheten och kan erbjuda paketlösningar för exempelvis stödboende och sysselsättning.

Blixtjobb skapar arbetstillfällen åt människor som lever i utsatthet och/eller missbruksproblematik. Verksamheten är unik i Sverige (med förebild från Norge) och finns ännu bara i Stockholms län, där de utför ROT- och RUT-tjänster med hög kvalitet.


Linda Hallin, samordnare för verksamheten, har varit med sedan uppstarten 2011 på Stadsmissionen och följde med när non-profit organisationen Skyddsvärnet – anno 1910 tog över verksamheten den 1 april 2019.

– Målet för en blixtjobbare kan se väldigt olika ut. Det övergripande syftet skulle jag säga handlar om att bryta mönster och göra förändringar i sitt liv. Vad den förändringen innebär måste komma från deltagaren själv, säger Linda.

Hur många som lyckas göra en förändring är inte lätt att sätta en siffra på, förklarar hon vidare.

– Det kan vara att en person tar sig ur ett missbruk, lyckas få ett arbete eller börjar plugga. Men det kan även handla om att man flyttar från Stockholm, tar kontakt med sina föräldrar eller fått bättre hälsa. Förändring kan handla om att en människa har fått en ny blick, ett annat leende och en rak hållning. När någon berättar att man har tagit kontakt med sin dotter som man inte har pratat med på 10 år, hur fantastiskt är inte det?

På frågan om det finns en risk för att blixtjobbarna köper alkohol eller droger för pengarna de tjänar, svarar Linda:

– Ja, det finns inget som säger att det inte skulle kunna vara så. Det valet måste individen själv avgöra, oavsett om man har ett missbruk eller inte. Det handlar om eget ansvar och egenmakt. Vi finns här som stöd och kan hjälpa dem att bryta mönster. När personerna jobbar så gäller nolltolerans. Det handlar inte bara om missbruk. En människa kan leva i hemlöshet av olika anledningar. Vissa jobbar för att kunna betala för vandrarhem eller hostel när det är kallt.

Tanken med Blixtjobb är att skapa jobb till dem som står längst bort från den reguljära arbetsmarknaden. Det går att bryta vardagsmönstret genom att jobba.

– Alla kan någonting, bara man får en chans, oavsett vilken problematik personen än har. Det finns ett stort värde i att någon ser dig och respekterar dig. Att bemöta en person som lever i utsatthet med respekt, humor och kärlek kan göra stor skillnad, säger Linda.

Bernt är en av alla de personer som jobbar på Blixtjobb. Nu berättar han att han äntligen har fått en fast punkt i tillvaron.

– Det är fint att känna sig behövd. Jag får prova på olika saker, vilket har betytt oerhört mycket för mig. Mitt självförtroende har växt enormt sedan jag började och jag ser nu att det inte är någon omöjlighet att få ett fast jobb. Jag har drömmar om lite olika arbeten och söker jobb kontinuerligt. Jag skulle gärna arbeta inom lagerbranschen, bli fastighetsskötare eller kontorsvaktmästare. Jag vill ha den typen av arbete där jag får röra på mig, arbeta med händerna och träffa mycket folk.

Blixtjobb är en av alla verksamheter som drivs av Skyddsvärnet. Organisationen kan även erbjuda skyddat boende för personer som utsätts för våld i nära relationer och/eller hot och våld kopplat till hedersproblematik. Skyddsvärnet har också skyddat boende för de som vill lämna gänget och kriminaliteten, det vill säga avhopparverksamhet. Organisationen kan även erbjuda placeringar i jour-/familjehem, stödboende, halvvägshus, träningslägenheter och olika former av skyddat boende samt olika former av sysselsättning.

För mer information och/eller placeringsförfrågan, kontakta oss gärna.

Kontaktuppgifter Blixtjobb:
E-post: blixtjobb@skyddsvarnet.se.
Tele: 070 – 253 14 62

Kontaktuppgifter Skyddsvärnet – anno 1910
E-post: kansliet@skyddsvarnet.se.
Växel: 08-729 17 30, fax 08-729 17 31

Läs mer om Skyddsvärnets verksamheter på www.skyddsvarnet.se