Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2017

Lägesrapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen, med fokus på bland annat barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd, ensamkommande barn och unga, stöd till våldsutsatta samt missbruks- och beroendevården. Även hälso- och sjukvården verksamhet inom området missbruk och beroende redovisas.

Lägesrapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen, med fokus på bland annat barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd, ensamkommande barn och unga, stöd till våldsutsatta samt missbruks- och beroendevården. Även hälso- och sjukvården verksamhet inom området missbruk och beroende redovisas.

Socialstyrelsen redovisar tillståndet och utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården, området ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevården och socialtjänstens arbete för våldsutsatta och hemlösa. I kapitlet om missbruks- och beroendevården behandlar vi även delar av hälso- och sjukvårdens verksamhet inom området. Rapporten ger också en beskrivning av kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen.

Ladda ner rapporten här

Related posts