featured

Hög tid för digitalisering inom äldreomsorgen

Digitaliseringen inom äldreomsorgen har visat på stora möjligheter, inte minst under pandemin. Digitala lösningar minskar smittspridningen, sparar tid och frigör resurser.

Detta är en annons från ATEA.


Malin Sölsnaes, chef för affärsområdet Äldreomsorg på Atea.

Digitaliseringen inom äldreomsorgen har visat på stora möjligheter, inte minst under pandemin. Digitala lösningar minskar smittspridningen, sparar tid och frigör resurser. Eskilstuna och Uddevalla är två modellkommuner som går i bräschen för digitaliseringen. De har tagit hjälp av Atea, som erbjuder helhetslösningar för it-infrastruktur.

Ett område som Atea riktar in sig på äldreomsorg. Och det som är unikt med företaget är att man förutom it-kompetens även kan vård- och omsorgsverksamhet.

– Jag är beteendevetare och har ar-betat inom socialtjänsten i 20 år och vi har även sjuksköterskor och fysioterapeuter såväl som it-specialister, säger Malin Sölsnaes som är chef för affärs-området Äldreomsorg på Atea.
Hon har själv upplevt att man har köpt in olika it-lösningar som visat sig inte ha fungerat så bra som förväntat.

– De behöver vara kompatibla med varandra och med verksamhetsstödet för att fungera. Det är det som digitalisering innebär. För att lyckas med det behöver man kunna både it och verksamheten för att skapa en helhetslösning. Pandemin har verkligen satt fart på digitaliseringen. Vi började använda nya appar, självbetjäningstjänster och satte igång med digitala möten.

– Det är högst angeläget att digitalisera inom äldreomsorgen. Men många ser det som ett projekt som ska pågå i några år. Det här tar inte slut. Det är ett nytt arbetssätt, och det kräver att man tänker långsiktigt, säger Malin Sölsnaes.
Även om fördelarna med digitaliseringen syns extra väl under pandemin, så har branschen en demografisk problematik. År 2028 kommer antalet personer över 80 år i Sverige att vara 50 procent fler än idag. Det ställer stora krav på en effektivisering av framtidens äldrevård.

Den 1 juni utsåg SKR tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Eskilstuna och Uddevalla är två av dessa som Atea har arbetat med och vill lyfta fram.

– Eskilstuna har börjat med digital medicinsignering och medicingivare. Givaren är en robot som portionerar ut mediciner på rätt tider. Om man kan ta medicinen själv men behöver bli påmind om det, så bevaras självkänslan hos brukaren om det kan göras så självständigt som möjligt. Vi vill värna om att personer ska kunna bo hemma så länge det går, kunna klara så mycket som möjligt själva och kunna påverka.

I slutet av 2021 lanserar Eskilstuna en kommunikationsplattform som bland annat innehåller en digital assistent. Man planerar också installation av kameror och sensorer.

I Uddevalla har man digitala lås, nattillsyn, medicinsignering och medicingivare.
Arbetsmoment och kommunikation automatiseras och utvecklas hela tiden inom både näringsliv och kommun, men äldreomsorgen har ofta hamnat i ett eget spår.

– Sedan finns det en annan stor utmaning och det är stora ram avtal som släpar. De behöver uppdateras. Kommunerna behöver det här stödet nu. Ta hjälp från modellkommunerna. Atea hjälper också till med implementering och projektledning om man inte har resurserna att göra hela resan själv, avslutar Malin Sölsnaes.

Vi bygger Sverige med it

Atea är den ledande leverantören av it-infrastruktur i Norden och Baltikum, och drivande inom informationsteknologi på den svenska marknaden. Vi finns nära din verksamhet på ett trettiotal orter, från Malmö i söder till Kiruna i norr och stöttar dig på den digitala resan.