Gästkrönika

Det går att hitta tillbaka till sexualiteten efter övergrepp

Anicia S. Eriksson har skrivit boken "Sexualiteten efter övergrepp". Foto: Ordberoende förlag

”GÄSTKRÖNIKA: Min första bok skrev jag primärt för att få ur mig allt det som gjorde ont, alla tankar och känslor jag inte vågade prata öppet om. Där skrev jag bland annat om våldtäkten jag utsattes för som 18-åring, om min pappas död, om min barndom och om min psykiska ohälsa. När min allra första bok ”Skammen är inte din” lanserades, insåg jag efter ett tag att jag inte hade någonting att skämmas för. Att jag inte hade någon skuld i det jag hade utsatts för.

Jag insåg också att många känner som jag. Många lider i det tysta, vågar inte prata om de sexuella övergrepp de blivit utsatta för. Genom åren har jag pratat med utsatta kvinnor och insett att jag kan göra skillnad genom att prata om det som är så svårt. Och genom att bidra med den kunskap jag samlat på mig genom åren. Det är ett sätt att återta makten, att kunna vända det jag varit med om till att hjälpa andra. Det har lett fram till boken ”Sexualiteten efter övergrepp”. Efter boken ”Livet efter sexuella övergrepp – en faktabok om livet, hälsan och sexualiteten efter övergrepp” – så kände jag att jag inte kunde sluta där. Jag ville inte sluta där. I den finns ett kapitel om hur sexualiteten kan påverkas av sexuella övergrepp. Det visade sig vara ett livsviktigt kapitel, då många utsatta bokstavligen skrek efter mer information och en bredare debatt kring just sexualiteten. Och många av dem hörde av sig till mig med sina berättelser.

Sexualiteten efter sexuella övergrepp är fortfarande ett ämne som det pratas alldeles för lite om och som behöver belysas mer. Ur denna övertygelse föddes denna bok som är en fördjupning i vad vi vet, vilka behandlingar som fungerar som bot mot problem som kan uppstå i samliv och sexliv som en följd av övergreppet. Vad är det de utsatta behöver? På vilka områden saknas kunskap? Hur kan vård och behandling efter ett trauma inkludera även sexualiteten och ge rätt hjälp? Vilka studier och vilken forskning finns?

Jag vill hävda rätten till ett fungerande, smärtfritt och härligt sexliv även för den som utsatts för övergrepp. Ett fungerande sexualliv kanske inte är det första man tänker på efter ett sexuellt övergrepp, men sex, sensualism och samliv är viktiga delar av livet. Den som upplever problem med sin sexualitet som följd av ett övergrepp har all rätt att få kvalificerad hjälp. Som utsatt kan det vara svårt – eller omöjligt – att veta vart man ska vända sig, eller ens förstå att problem man upplever i sexualiteten går att härleda till övergreppet/övergreppen. Det finns begränsad kunskap kring detta både hos professionella och hos den utsatta.

Det är sällan lätt eller okomplicerat med sex och sexualitet efter övergrepp, vissa påverkas mer än andra – men jag vill belysa vikten av att det är okej att säga ja. Det är okej att vilja ha sex igen, det är okej att känna att man vill hitta tillbaka till sex och njutning! Och det är okej att ta hjälp för att komma dit, för det kan vara både svårt och läskigt att veta hur man ska hantera sin kropp och dina reaktioner. Det kan krävas tid och tålamod för kroppen att lära om, att förstå att den är trygg och att den får njuta.

Med denna bok hoppas jag kunna bidra med fler ögonöppnare, mer information och fakta till vårdpersonal och andra som arbetar med utsatta, till dig som utsatts för övergrepp och till din partner.

Till dig som utsatts för övergrepp vill jag säga: Du är INTE ensam! Mitt optimistiska budskap är att du kan läka, även sexuellt. Du kan möta problem, men långt ifrån alla gör det. Och även om du kanske får arbeta med konsekvenser av övergreppet så finns det hjälp att få. Du är inte förstörd och trasig. Du är mer än det du har blivit utsatt för. Ditt värde som människa kan aldrig tas ifrån dig.

Som en anonym kvinna formulerar det: ”Min sexualitet tog han aldrig ifrån mig i slutändan. Jag vann”.

Anicia S. Eriksson, författare