När tilliten skadas behöver vi försonas i våra hjärtan

"Att veta att det som är trasigt går att laga ger tröst för den som känner sig skör"
Charlotta Lagerberg-Thunes
Charlotta Lagerberg-Thunes är författare, konstnär, föreläsare, beteendevetare med bakgrund inom socialt arbete och poddar under podden "Känslostark".

GÄSTKRÖNIKA: Ibland behöver vi sörja det som gått förlorat och ha tillit till att allt blir bra igen.

Vingklippta själars vingar är ibland lövtunna, och kroppen bär på glaskorsett, men att veta att det som är trasigt går att laga och läka ger tröst för den som känner sig skör. Det är aldrig försent att rita om sin karta! Och med emotionellt stöd går allting lättare, snabbare och enklare.

Omsorg och stöd som ges på ett genuint vis är den äldsta terapin som finns, men i en värld som tycks bli allt hårdare och mer konkurrensinriktad far många av oss illa, och behöver därför både krockkudde och stålrustning för att orka och mäkta med.

Det emotionella stödet är det bästa stödet man kan få, och socialt stöd bär på det starkaste skyddet för människor som lider av stress och traumatiska upplevelser. Trots att det är så upplever många inget stöd alls, eller åtminstone inte ett sådant som de skulle behöva.

Ofrivillig ensamhet är tärande

Förutom att vi lever i en extrem konkurrerande värld bär fler människor på narcissistiska drag. Forskare ser att vi lever i en alltmer narcissistisk kultur. Vi lever individualistiskt, där många blir ensamma och ofrivillig ensamhet är tärande svårt för många individer. Trots det får vi inte glömma att vid varje grym handling som vi ser i världen sker på samma gång tusentals små handlingar av vänlighet och anknytning överallt.

I en sådan värld är det av stor vikt att belysa människans sårbarhet, och inse skillnaden när vi sträcker ut en hand till de som verkligen kämpar och behöver den som mest. Sårbarhet är någonting vackert och en del i att vara människa. Vi måste gå genom sårbarheten för att återfå vår genomförbara styrka igen.

Trygga relationer är grundläggande för meningsfullhet, och för att åstadkomma ett tillfredställande liv för människan.

Ofta räcker en utsträckt hand

En annan viktig del att komma ihåg är att människor med smärta i själen sällan behöver några råd. Ofta räcker en utsträckt hand med en öppen själ som lyssnar av hela sitt hjärta. Någon som vill väl och kan förstå, och som säger sig vilja hjälpa och lyssnar aktivt och kanske säger: det är okej att vara ledsen. Jag hör dig och jag finns här för dig.

Påståenden och välmenade råd kan klinga illa och hamna fel. Att ha egna åsikter och dundra och klampa på till en person med tunn hud som är fragil blir sällan lyckat. Vi har fått två öron och en mun för att vi ska tala mindre och lyssna mer.

Två frågor man kan ställa sig själv och fråga sin vän är: Hur vill du bli tröstad? Hur vill jag bli tröstad?

Att vara självsnäll och andas in och andas ut och låt det onda försvinna iväg låter lättvindigt för den som lider och har besvär, men att öva på den buddistiska läran om självmedkänslan som stöttar dig i stunden, och ser ditt värde utan prestation är ett motgift mot ondska, och något som läker och helar dig på djupet. Idag mäter, jämför vi oss, och ska briljera, prestera, behaga och leverera hela tiden i den grad att vårt värde utan prestation glöms bort.

Ta hand om dig

Att ta hand om sig både fysiskt och emotionellt är av stor vikt, och glöm heller inte bort att för den som är trygg och inte otrygg är det en enorm skillnad.

Ibland behöver vårt limbiska system terapi. Att ställa sig frågan varje dag: ”Var finns mina gyllene ögonblick?” är en början. Att öva på medveten närvaro och överblicka våra inre landskap med både nyfikenhet och medkänsla. Att omstrukturera det inre gamla kartorna är lite som att skriva om berättelsen om sig själv och sitt liv.

Kom ihåg att när vi sätter ord på det mest obegripliga blir livet mer hanterbart igen, men kom också ihåg att det som inte går att benämnas går heller inte att förändras.

Det finns liv i varje dag! Ta hand om dig!

Charlotta Lagerberg-Thunes

Related posts