Funktionsvariation

De får pris av Svenska Downföreningen

Johan Rahm

En ung man i restaurangbranschen och två UF-företagare är mottagare av 2021 års UPP-pris. 

En ung man i restaurangbranschen och två UF-företagare är mottagare av 2021 års UPP-pris. Pristagarna är Johan Rahm och Liv Johansson & Hilma Wikström.

Svenska Downföreningen har delat ut 2021 års UPP-pris i två kategorier. En för personer med Downs syndrom och en för personer eller organisationer som gör något för att på ett positivt sätt förändra villkoren för personer med Downs syndrom.

Johan Rahm får priset med motiveringen:

”Johan Rahm har vågat gå utanför det förväntade. Efter nio år i grundskoleklass gick han programmet Hotell, restaurang och bageri. Han sökte APL-praktik på Fotografiska Museets restauranger, och därefter anställning. Sedan augusti 2019 är han anställd där och arbetar både i matsal och kök. Han har uppfyllt en av sina drömmar, och öppnar ögonen på många för vad en person med Downs syndrom kan erbjuda.”

I andra kategorin har juryn utsett Liv Johansson & Hilma Wikström till pristagare med motiveringen;

”Liv Johansson & Hilma Wikström såg att valmöjligheterna var få inom gymnasie-särskolan för deras syskon med Downs syndrom. Därför startade de ett UF-företag, Empowerment UF, för att skapa opinion för fler utbildningsvägar till jobb och försörjning. Empowerment UF tryckte upp en kalender där ungdomar med funktionsvariation visade vilka jobb de drömmer om. Liv och Hilma lyfter fram att olikheter berikar och att alla, oavsett förutsättningar, ska få chansen att välja sin väg i livet.”
Det är för att förändra attityderna till Downs syndrom som Svenska Downföreningen delar ut priset.