Funktionsvariation

Brist på samsyn vid hörselhabilitering

Barnplantornas hörselrapport visar bristen på samsyn i regionerna.

Det saknas en nationell samsyn avseende hörselhabilitering för barn/ungdom i Sverige. Hörseltekniska framsteg och hörselhabilitering är inte i fas, menar Barnplantorna.

Det saknas en nationell samsyn avseende hörselhabilitering för barn/ungdom i Sverige. Hörseltekniska framsteg och hörselhabilitering är inte i fas, menar Barnplantorna. Därför har man genom en enkätundersökning dokumenterat bristen på samsyn i regionerna.


Flertalet av Regionerna stödjer sitt arbete med interventionsinsatser på Hörselbarnregistret; ändå kan Barnplantorna i sin undersökning skönja en brist på samordning mellan regionernas insatser. Vi tycks ha långt kvar till en nationellt sammanhållen hörselhabilitering/familjeintervention som verkar utifrån evidens och klinisk beprövad erfarenhet. Var är visionerna? Var finns utvecklingsarbetet? Inte kan utvecklingsmålet ”bara” vara att testa enligt Hörselbarnregistret. Det är naturligtvis bra att de registrerar data där, men intervention och utveckling av intervention är så mycket mer, menar man.

Fortfarande tycks stort fokus ligga på identitet och teckenspråk. Det förvånar. Genom utvecklingen och behandling med cochleaimplantat (som återskapar hörselsinnet) framstår benämningen av målgruppen barn med dövhet/hörselnedsättning ålderdomlig. Indelningen påverkar förhållningssätt och intervention (hörselhabilitering) menligt. En mer korrekt benämningen borde vara barn med eller utan en utvecklingsbar hörselfunktion.

Evidens finns inte för att erbjuda alla föräldrar och barn teckenspråk. Bred forskningsevidens finns dock för att erbjuda barn med en utvecklingsbar hörselfunktion hörsel- och talspråksveckling, något som tycks otydligt i hörselhabiliteringens (interventions-verksamheternas) arbete i flertalet av regionerna.

Barnplantorna har under många år presenterat aktuell forskning och vägledning till föräldrar såväl som professionella via kurser, familjeläger, Zoom-kurser, nyhetsbrev och mycket mer. Det finns många anledningar till att föräldrar, efter att ha lyssnat på föreläsare från länder som USA och Storbritannien på sommarlägret utbrister: ”Vi fick information på lägret som vi aldrig någonsin har fått vid besök på hörselvården”, enligt Barnplantorna.

Aldrig har behoven varit större av ett utvecklingsarbete inom hörselhabiliterande verksamheter i regionerna. Barns utveckling ska inte, får inte vara avhängigt bostadsort eller starka föräldrar.

Barnplantorna är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater.