Akvarium ger lugn

Ett akvarium kan ge medicinska resultat i form av till exempel lägre blodtryck. 
Ett akvarium kan lugna i väntrummet eller stimulera aptit om det placeras i matsalen. Foto: Akvarieleasing

Ett akvarium kan ge medicinska resultat i form av till exempel lägre blodtryck. 

Studier visar att djur har positiva hälsoeffekter på oss människor och numer används bland annat hundar i vård av äldre med demens. Men även något så relativt enkelt som ett akvarium kan ge stora positiva effekter. 

Det finns studier som visar att ett akvarium i behandlingslokalen kan ge medicinska resultat i form av till exempel lägre blodtryck. Inom till exempel äldrevården har man sett att de äldre gärna samlas runt akvarierna vilket både ger ökad social samvaro och kan motverkar rastlöshet och vandringsbeteenden. 
Ett akvarium i matsalen kan stimulera aptiten och lugna i väntrummet.  Att sköta om akvariet kan också vara en del av en verksamheten, men har man inte möjlighet finns akvarier att leasa där allt sköts utifrån. 
Eklanda Äldreboende i Mölndal leasar sedan en tid tillbaka akvarium genom företaget Akvarieleasing. Många av de boende på äldreboendet har svårt att uttrycka sig med ord men personalen ville ändå att de skulle ges möjlighet att känna samvaro med något levande utan att de behöver prata. Och så ville man skapa extra lugn för oroliga själar. Hur har det då fungerat? 

En av de två enhetscheferna på Eklanda Äldreboende, Emelie Sundberg, berättar:

–  Det har varit väldigt positivt. Många pensionärer sitter framför akvariet flera gånger per dag. Och det leder också till samtal dem emellan, om till exempel hur fiskarna ser ut, om de har något namn och om pensionärernas egen erfarenhet av fiskar. Även anhöriga och personal stannar ofta till och beundrar vårt fina akvarium. 
Hon tycker att akvariet och platsen för det är perfekt och tror de skulle gjort precis samma val idag.
–  Den enda önskan vi har är att vi skulle vilja ha större fiskar med fler färger då pensionärerna ser dåligt, men det går inte att genomföra här eftersom det krävs ett mycket större akvarium då! avslutar Emelie. 

Related posts