37 miljoner till Malmös arbete mot segregation

Kommunstyrelsen i Malmö stad har beslutat att fördela totalt 37,2 miljoner kronor till nämnderna för olika insatser mot segregation.
Malmö stad avsätter pengar till barn i utsatta områden.

Kommunstyrelsen i Malmö stad har beslutat att fördela totalt 37,2 miljoner kronor till nämnderna för olika insatser mot segregation.

Kommunstyrelsen i Malmö stad har beslutat att fördela totalt 37,2 miljoner kronor till nämnderna för olika insatser mot segregation.


Medlen består av 15 miljoner som kommunstyrelsen har avsatt för att öka tryggheten och stärka delaktigheten i socialt utsatta områden. Ytterligare 22,2 miljoner kronor har Malmö stad rekvirerat i statsbidrag från Socialstyrelsen som ska användas till att minska risken för barn och unga att dras in eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.

– Klyftor och segregation håller människor tillbaka och skapar grogrund för misstro. Vi vill bygga Malmö helt, vilket kräver ett aktivt och långsiktigt arbete för att motverka klyftor och ojämlika uppväxt- och levnadsvillkor. De här medlen kommer gå till olika verksamheter som motverkar segregation och ökar tryggheten och delaktigheten, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande

– För att Malmö verkligen ska bli möjligheternas stad för alla Malmöbor låter vi det långsiktiga arbetet för att bryta utanförskap och segregation genomsyra stadens verksamheter. I Malmö ska alla ha rätt att bestämma över sitt eget liv och ges möjligheten att uppfylla sina drömmar och sin fulla potential, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande. 

– Just nu är det många Malmöfamiljer som behöver vända på varenda krona. Därför är jag glad att Malmö stad i och med dagens beslut kan erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter till de många barn som tillbringar sommarlovet i staden, säger Janne Grönholm (MP), ersättare i kommunstyrelsen.

Related posts