Varannan avviker från tvångsvård för missbruk

Fler än varannan som döms till tvångsvård för missbruk avviker från sin behandling.
Det är främst yngre klienter som avviker och med det så ökar risken att dö i förtid.

Foto: Getty Images

Fler än varannan som döms till tvångsvård för missbruk avviker från sin behandling.
Det är främst yngre klienter som avviker och med det så ökar risken att dö i förtid.

Bakgrunden till behovet av upprepad tvångsvård är dyster och visar att klienter med en högre grad av svårigheter inom ett flertal livsområden också hade ökade behov av behandling för missbruk vid upprepade tillfällen.

Robert Grahn, forskare vid Umeå Universitet säger:
-För personer som är i behöv av missbruksvård vid upprepade tillfällen, är det viktigt med kontinuitet och tillgänglighet av insatser.

Robert Grahn fokuserar i sitt doktorsarbete på klienter som är i behov av behandling vid upprepade tillfällen för sitt missbruk av alkohol eller andra droger.
-Det är en komplex problematik som ligger till grund för att utveckla beroende, säger Robert Grahn.

Klienter som tidigare upplevt tvingande insatser, som till exempel tvångsvård som ung, psykiatrisk tvångsvård, fängelse, eller fått sina barn omhändertagna har också i större utsträckning blivit dömda till tvångsvård för missbruk upprepade gånger.

Gällande personer som avviker från behandlingar visar en delstudie i avhandlingen att 59 procent av de klienter som var dömda till tvångsvård avvek under det aktuella vårdtillfället.

Yngre klienter är mer benägna att avvika, och de som avvek drabbades av olika negativa resultat av detta, förutom att bli dömd till ytterligare tvångsvård, så visade gruppen en högre risk för förtidig död.

Robert Grahn säger:
-Men det är viktigt att se att det faktiskt går att påverka livssituationen även för personer med tung ryggsäck. Tillgång till samordnade kontinuerliga behandlingsinsatser förefaller avgörande för att motverka risken för återfall i allvarligt drogmissbruk där även tvångsvårdsinsatser ingår.

Avhandlingen: In treatment – Repeaters of the Swedish Addiction Treatment System.

Källa: Forskning.se

Related posts