Krönika

Våld och utsatthet i kölvattnet av corona

Jenny Fors är chefredaktör för tidningen Omtanke.

”Vi visste att pandemin skulle ge en ökning av mäns våld mot kvinnor. Varför ställdes inga frågor om misslyckandet att förhindra det i utfrågningen av Stefan Löfven?”

LEDARE: Allt fler vaccineras och dödstalen är relativt låga. Vi ser äntligen ljuset i tunneln när det gäller corona-pandemin. Men det som förtar glädjen över att samhället snart kommer att öppnas upp är att vi också vet vad som väntar i kölvattnet av corona.

Vi har redan fått rapporter om att anmälningarna om våld i nära relationer har ökat, kvinnojourerna vittnar om ökat antal samtal och barn har också blivit mer utsatta. Enligt statistik från Polisen så har anmälningarna om misshandel av en kvinna i närstående relation ökat med 15,4 procent 2020 till 16 461 fall, jämfört med 2019. 1 322 våldtäkter i nära relation har anmälts under 2020, vilket är en ökning med 10 procent.

Nina Rung på Huskurage uttalade sig i en larmrapport nyligen och tryckte på antalet misshandelsfall i nära relation, att fler än 50 misshandelsfall om dagen anmäls. Det är två kvinnor varje timme, dygnet runt, året om.

Det värsta är att mörkertalet är stort när det gäller våld i nära relationer. Enligt BRÅ anmäler 1 av 4 kvinnor att de utsatts av våld i hemmet. Ofta förstår de inte själva att de är utsatta. Den psykiska kontrollen och nedvärderande behandlingen har brutit ned kvinnan totalt. Hon kanske också stannar av rädsla för vad som ska hända med barnen.

Pandemin har inneburit fler familjekonflikter, ökat missbruk och ökade sexuella övergrepp mot barn. Anmälningarna om sexuella övergrepp mot flickor har ökat med hela 41 procent, till 777 anmälda brott och våldtäkt inomhus mot flickor har ökat med 14,5 procent till 1 857 anmälningar under 2020. För pojkar har det ökat med 12 procent till 285 anmälda fall.

Inget barn eller kvinna ska behöva utsättas för dessa grova våldsbrott av en närstående. Det är fruktansvärt och ett stort misslyckande för samhället. Stefan Löfven har utfrågats om corona-hanteringen. Vi visste att de äldre skulle drabbas av svår sjukdom och död, men ändå gjordes det inte tillräckligt. Men vi visste också att pandemin skulle ge en ökning av mäns våld mot kvinnor. Varför ställdes inga frågor om misslyckandet att förhindra det?

Nu, efter fem döda kvinnor på tre veckor, tar man tag i frågan och kommer med några nya förslag på skärpta straff. Bland annat ska minsta straffet för grov kvinnofridskränkning höjas till ett år. Det kommer att göra det lättare att häkta mannen, då ett år är lite av en magisk gräns när det gäller häktning. Det tidigare lägsta straffet på 9 månader har försvårat det, så tänk vad 3 månader till kan göra. Nu känner jag att jag låter ironisk och det är meningen, för detta borde ha gjorts för länge sedan.

Skärpta straff lägger fokus på mannen, tack för det. Allt för mycket fokus har tidigare legat på kvinnan. Men det är mannen som ska ändra sitt beteende, som inte ska begå dessa brott.

Vi kommer att lyfta temat våld i nära relationer i nr 4 och nr 6 samt hela hösten på SSILs utbildningsdagar, för det här är en fråga som är värd att lyftas gång på gång, tills vi har en nolltollerans mot mäns våld mot kvinnor. Då kan vi glädjas på riktigt.