Psykisk ohälsa

Våld i nära relationer bakom ohälsa och arbetslöshet

Arbetsförmedlingen ska bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer. Foto: Getty Images.

80 procent av arbetssökande som tidigare varit långtidssjukskrivna har blivit utsatta för våld i nära relationer. Det upptäckte Arbetsförmedlingen när de började fråga om våld i nära relationer.

80 procent av arbetssökande som tidigare varit långtidssjukskrivna har blivit utsatta för våld i nära relationer. Det upptäckte Arbetsförmedlingen när de började fråga om våld i nära relationer.


Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen samverkar för att bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer. Offer för våldsbrott drabbas många gånger av allvarlig ohälsa samt förlust av arbete och inkomst. Myndigheternas samarbete kommer efter ett regeringsuppdrag.

– Arbetsförmedlingen i Skaraborg frågade både kvinnor och män som hade varit långtidssjukskrivna och via Försäkringskassan skulle rehabiliteras till arbete via Arbetsförmedlingen om de hade erfarenhet av våld i nära relationer. Hela 80 procent svarade ja på den frågan, säger Åsa Frostfeldt på Arbetsförmedlingen.

Hon berättar att denna pilotverksamhet startade redan 2017 och det var bland annat utifrån detta som regeringen gav Arbetsförmedlingen uppdrag att jobba vidare med ökad upptäckt av våld i nära relationer.

– Det innebär att när vi kartlägger en persons förutsättningar att komma vidare till studier och arbete, så ska vi även ställa frågor om våld när vi till exempel pratar om hälsa, fortsätter Åsa Frostfeldt.

Dold orsak till ohälsa och arbetslöshet 

Arbetsförmedlingen ska bli bättre på att upptäcka kunder som har erfarenhet av våld i nära relationer, om det kan vara en dold orsak till ohälsa och arbetslöshet. De ska också vara kunniga vart man kan hänvisa den som är våldsutsatt för att personen ska få hjälp.

– Vi får inte vara rädda för att fråga. De flesta som vi har frågat sa ”Tack för att du frågar”. Och som en kollega till mig sa; ”Vad är det värsta som kan hända? Det värsta har redan hänt”.

Tre utvecklingsgrupper har bildats som ska skapa ett strukturerat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna som kan bidra till ökad samsyn, gemensamt lärande, effektivare arbetsprocesser, samt större likvärdighet i arbetssätt och kommunikation med personer som myndigheterna möter i sina verksamheter. Utvecklingsgrupperna ska utreda följande:

– Rutiner och metoder för att upptäcka våldsutsatthet.

– Övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd. 
– Rutiner för att hänvisa våldsutsatta till socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsende.
– Förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter. 
Den 25 november lanserades en stor intern utbildningssatsning på Arbetsförmedlingen för att öka kunskapen om våldets effekter på hälsan så att personalen ska kunna börja ställa frågor om våld.

På arbetsförmedlingens hemsida finns mycket information för den som har blivit utsatt för våld i nära relation. En mängd länkar finns med tips på var man kan vända sig för att få hjälp.