Våga prata om psykisk hälsa på jobbet

Kommunikationskort hjälper till att föra samtal om psykisk hälsa i arbetsgrupperna.
Always Minds kommunikationskort
Always Minds kommunikationskort ställer frågorna medan ni i arbetsgruppen formulerar svaren.

Always Mind hanterar, utbildar och vägleder inom psykisk hälsa. Som en del i det arbetet har man tagit fram konceptet; tala, fråga, lyssna och respektera.

Helena Reje erbjuder en föreläsning om psykisk hälsa, som med fördel kan byggas på med efterföljande workshop, som en del i det nya konceptet från Always Mind.

”Ambitionen är att rusta individen och medmänniskan. Så att vi utifrån den personligheten vi är, de relationer vi har omkring oss och de miljöer vi vistas i, ska veta vilja och våga göra det vi behöver när situationen kräver”, säger Helena Reje.

Den psykiska första hjälpen-tavlan går i samklang med föreläsningen och bygger på samma koncept. Stöd finns i de medmänskliga ledorden, tala, fråga, lyssna och respektera.

Med kommunikationskorten går det att samtala vidare i arbetsgrupperna på din arbetsplats. Innehållet i samtalen kommer att ge cheferna en värdefull uppskattning om var gruppens mående befinner sig idag och i vilken riktning ni bör röra er framåt. Sedan ska man inte heller glömma bort att kommunikation i sig är en skyddsfaktor för vårt psykiska mående.

Related posts