Psykisk ohälsa

Ungas liv på nätet uppmärksammas i ny rapport

Rapporten visar att unga ser både positiva och negativa effekter med det uppkopplade livet.

Många unga upplever att deras psykiska hälsa påverkas negativt av det uppkopplade livet. Det visar rapporten ”Mitt uppkopplade liv”.

Många unga upplever att deras psykiska hälsa påverkas negativt av det uppkopplade livet. Det visar rapporten ”Mitt uppkopplade liv” där unga ger sin bild av livet på nätet. Över hälften tycker att de är mer stillasittande och sover sämre. Men ungefär lika många uppger att livet online gör att de lär sig mer, kan påverka samhället och att de får bättre sociala relationer.

Samsung och Fryshuset släpper rapporten ”Mitt uppkopplade liv” i vilken ungdomar i åldern 13 till 25 år ger sin bild av sitt uppkopplade liv.

– Rapporten visar, kanske inte helt överraskande, att unga spenderar mycket tid online. Därför är det viktigt att aktörer med schyssta värderingar tar plats och finns tillgängliga där unga är. Här har Fryshuset, som en av Sveriges största ungdomsorganisationer, en jätteviktig roll. Samsung, som utvecklar dagens och morgondagens uppkopplade produkter, är en annan viktig aktör. Vi kan inte bortse från nätet när vi pratar om att ta ett samhällsansvar. Den här rapporten är ett sätt för oss att bättre förstå hur vi kan göra oss mer tillgängliga för unga online, hur vi kan bidra till ett schysstare klimat online och hur vi tillsammans kan skapa en hälsosam och spännande uppkopplad framtid, säger Alice Bulukin, Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

– Ungas uppkopplade liv är en ständigt aktuell fråga. 2020 har corona drivit på den digitala utvecklingen och tvingat oss att begränsa våra sociala kontakter och att sköta skola och jobb hemifrån. Vårt behov av smarta digitala lösningar har aldrig varit större samtidigt som diskussionen om välmående och hälsa offline har fått ny fart. I den här rapporten ger vi unga möjligheten att ge sin bild av det uppkopplade livet, säger Elin Wallberg, Corporate Citizenship & Partnerships Manager på Samsung.

Många tjejer vill tillbringa mindre tid online

55 procent av de svarande uppger att de tillbringar mer än fem timmar per dag med sina uppkopplade produkter och knappt åtta av tio uppger att de reflekterar över hur de använder dem. Sex av tio skulle till exempel vilja tillbringa mindre tid online – 75 procent av tjejerna och 21 procent av killarna. Det är framförallt två saker som de unga önskar att de gjorde mer av online: skolarbete (45%) och att ta del av nyheter (40%).

Åtta av tio anser att de själva har det största ansvaret över att förändra och förbättra sitt uppkopplade liv. Samtidigt tycker de att andra aktörer i samhället också har ett ansvar, exempelvis föräldrar, sociala medier-företag och influencers.

– Vi på Samsung, som en av världens ledande teknikutvecklare, vill att de produkter och de tjänster vi utvecklar ska hjälpa människor att må bra. Unga har många viktiga insikter och har växt upp i med en smartphone i handen. Jag hoppas vi inom ramen för Samsung Well Connected och samarbetet med Fryshuset kan lyfta ungas perspektiv och att bidra till att det uppkopplade livet blir hållbart och hälsosamt, säger Elin Wallberg.

Både positivt och negativt

Rapporten visar att unga ser både positiva och negativa effekter med det uppkopplade livet. Hälften av ungdomarna svarade att det bästa är att lära sig nya saker, tätt följt av att aldrig behöva ha tråkigt (49%) och att träffa folk (47%). 45 procent tycker att de får möjlighet att påverka samhället och lika många att deras kompisrelationer blir bättre.

Det sämsta med det uppkopplade livet uppger 58 procent av ungdomarna är stillasittande. 54 procent upplever att de sover sämre och 42 procent att de blir osociala. Andra negativa effekter som framkommer är att deras psykiska hälsa blir sämre (39%), sämre självkänsla (31%) och att skolresultaten försämras (28%).